Trenér Jiří Formánek se na stránkách portálu www.trenink.com v cvičení Nácvik 8:5 s tandemovými náběhy v křídle zaměřil především na odkrytí křídelního prostoru pro tandemový náběh. Pozornosti našich čtenářů by nemělo uniknout ani cvičení Kombinuj a prosaď se proti obrannému bloku.

Název dnešního cvičneí je Finální přihrávka do křídla a centr na útočníky, vedle nácviku finální přihrávky, což je patrné z názvu dnešního cvičení se autor snažil přiblížit toto průpravné cvičení podmínkám ve vlastním zápase s důrazem na správné načasování náběhu krajních i středových hráčů a výběru místa od zakončujících hráčů.


Průpravné cvičení zařazujeme do hlavní části tréninkové jednotky, tento typ cvičení je také vhodné zařadit do předzápasového tréninku. Cvičení zvládnou hráči žákovské věkové kategorie, cvičení není kondičně zvlášť náročné, je třeba dbát na techniku provedení.


Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je přiblížit nácvik finální přihrávky do křídelního prostoru, spolu se správným náběhem a načasováním, podmínkám v utkání. Dbáme na adresnou přihrávku (centr) z křídelního prostoru, od útočníku očekáváme efektivitu v zakončení, kterou podporujme tím, že v pokutovém území absuntují obránci.
 Popis průpravného cvičení:

- herním prostorem jsou 2/5 hrací plochy
- prodloužením pokutového území jsou vytvořeny tři prostory:
(a) dva krajní (levý, pravý)
(b) jeden středový
- na brankové čáře je umístěna velká branka
- cvičení je určeno pro celý tým
- doporučeným počtem je 14-16 hráčů s brankáři
- hráči jsou rozdělení na:
(a) krajní hráče
(b) středové hráče
- krajní hráči se pohybují pouze v krajních zónách
- každý z hráčů má míč
- s míčem se hráči libovolě pohybují
- středoví hráči jsou rozdělení do trojic
- a opět se volně pohybují v prostoru středové zóny
- jednotlivé akce zahajuje trenér, který vykřikne:
(a) barvu týmu, který bude útočit
(b) jméno hráče z trojice která bude útočit
- hráč z trojice která byla určena si nabíhá k jedné straně
- zde od jednoho hráče, který je v pořadí, dostává míč do středu
- uvolňuje se do křídelního prostoru
- středový hráč posílá finální přihrávku do křídelního prostoru
- odkud krajní hráč centruje na dva zbývající nabíhající útočníky
- dva útočníci si hledají při náběhu prostor pro zakončení
- po zakončení akce se akce opakuje, opět ji startuje trenér

Varianty:

- ve středu hrací plochy se mhou pohybovat:
(a) dvojice
(b) trojice
(c) různě početné skupiny
- do pokutového území je možno umístit (1,2) obránce
- akce je možno zahajovat autovým vhazováním

Pomůcky:

- 1x velká branka (i přenosná)
- 8x mety (kuželky, kloboučky)
- 12x míč
- rozlišovací trika (3-4 barvy pro středové hráče)