Hodnocení uživatelů: 4 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

 3D ANIMACE  Cvičení organizovaná v kruhu jsou mezi trenéry oblíbená, protože pro vymezení lze využít například středový kruh. Za připomenutí stojí například Přebíračka míče v kruhu.

Autorem příspěvku na stránkách www.trenink.com je trenér Jiří Formánek, který ho pojmenoval Přihrávka na třetího v kruhu. Cílem cvičení je naučit hráče, po naražení a přihrávce na třetího, uvolnit se do voleného prostoru.

Průpravné cvičení je vhodné zařadit do první poloviny tréninkové jednotky, je možné ho zařadit do předzápasového rozcvičení. Cvičení zvládnou žákovské kategorie.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem průpravného cvičení je naučit hráče v prostoru omezeném kruhem přihrát, respektive narazit si míč se spoluhráčem, nahrát na třetího hráče a uvolnit do voleného prostoru, k neobsazené metě. Po hráčích požadujeme plynulost provádění a předvídání to jak se vyvine situace.

formanek_prihravka_na_tretiho_v_kruhu_1

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je kruh
- kruh má poloměr 9 metrů
- na obvodu je rovnoměrně postaveno osm met
- cvičeni je určeno pro šest hráčů do pole
- hráči jsou rozestavení u met na obvodu
- jeden z hráčů na obvodu má míč
- dvěmety zůstávají neobsazené

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráč s míčem krátce vyvede míč do středu kruhu
- přihrává na hráče stojícícho na obvodu kruhu
- hráč na obvodu kruhu vrací přihrávku zpět
- hráč který je ve středu kruhu přihrává míč na třetího hráče
- po přihrávce na třetího se hráč uvolňuje do volného prostoru
- obsazuje jednu z volných met na obvodu
- cvičení se opakuje

Varianty:

- poloměr kruhu může být větší (10-15 metrů), podle počtu hráčů
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráči naražení provádí na jeden dotek

Pomůcky:

- 8x mety
- 1x míč