Postupný útok byl na stránkách portálu fotbalových trenérů www.trenink.com obsahem článku s názvem Postupný útok s napadáním. Dnešní cvičení v sobě kombinuje nácvik jednoduchého postupného útoku a nácviku zakončení z hloubky pole.
 
Druhá část cvičení, stejně jako předchozí část, má název Střelba s trojitým naražením. Cílem cvičení je naučit hráče zakončit akci středem hrací plochy, které předchází několik jednoduchých naražení. Finální přihrávka směruje do pokutového území. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je naučit hráče postupnému útoku středem hrací plochy, který končí zakončením akce hráčem, který nabíhá z hloubky pole. Postupný útok je realizován formou jednoduché kombinace s několikrát opakovaným naražením, do kterých je zapojena celá čtveřice hráčů.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem jsou 3/5 hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře
(b) 5-8 hráčů do pole
- brankář chytá v brance
- rozehrávající hráč stojí před středovým kruhem
- na druhé straně než stojí branka
- druhý hráč stojí na čáře středového kruhu, na polovině kde je branka
- třetí hráč stojí v prostoru mezi velkým vápnem a  středový kruhem
- zakončující hráč stojí před velkým vápnem 
- rozehrávající hráč má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje rozehrávající hráč přihrávkou na druhého hráče, hráče před sebou
- hráč míč sráží prvním dotykem na svoji levou stranu pro rozehrávajícího
- otáčí se na druhou stranu a uvolňuje se a nabíhá do zakončení z hloubky pole
- rozehrávající dává kolmou přihrávku na třetího hráče v řadě
- třetí hráč míč sráží prvním dotykem na svoji levou stranu na rozehrávajícího
- rozehrávající dává kolmou přihrávku na čtvrtého, posledního hráče v řadě
- čtvrtý hráč míč sráží prvním dotykem na svoji levou stranu na rozehrávajícího
- rozehrávající hráč dává finální přihrávku na hráče nabíhajícíhohráče z hloubky
- hráč z hloubky pole musí dobře načasovat svůj náběh
- hráč z hloubky pole akci zakončuje prvním dotykem
- po akci se hráči posouvají podle tyrkysových šipek
- následuje další akce
 
Varianty:
 
- zástup hráčů je více v hloubce hrací plochy
- hráči míč naráží "slabší" nohou
- akce nemusí být zakončena prvním dotykem
 
Pomůcky:
 
- 1x branka
- 4x mety (kloboučky)
- 10x míč
 
 TIP REDAKCE