3D ANIMACE  Pátá část seriálu  Manchester United - přihrávky, která je inspirována cvičením Alexe Fergusona a Roye Hodgsona, je určeno ideálně pro pět, případně šest hráčů a navazuje předevší na první díl seriálu.
 
Cvičení je organizováno proudovou metodou, určeno je pro věkové kategorie od žákovské po mužskou. Jednoduchá organizace toto cvičení předurčuje pro zařazení do průpravné části tréninkové jednotky, jako vhodné cvičení pro zahřátí organismu před další činností.
 
Cíl průpravného cvičení: 
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik a zdokonalení útočných herních činností jednotlivce jako je přihrávání, naražení, vedení míče, přijmutí a zpracování míče. Současně po háčích požadujeme správné načasování přihrávek, správný výběr místa a pohyb bez míče. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 10x40 metrů
- v prostoru jsou v jedné ose rozmístěny 4 mety
- mety mají rozestupy přibližně 10 metrů
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole (A-E)
- u první mety stojí dva hráči (A,E)
- zbývajcí hráči jsou obsazené jedním hráčem (B,C,D)
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč A s míčem
- hráč A přihrává nahráče B
- okamžitě po rozehrání akce běží hráč A proti hráči B
- hráč B prvním dotykem míč vrací na hráče A, na jednu ze stran
- po odehrání se otáčí do druhé strany a běží vpřed
- hráč A míč přijme a vede ho vpřed
- na úrovní mety hráč A přihrává na hráče B
- poté zůstává stát u mety
- hráč B prvním dotykem dává kolmou přihrávku na hráče C
- okamžitě po přihrávcepokračuje v běhu vpřed
- hráč C přijme míč, s míčem se otáčí na druhou stranu než běží hráč B
- na úrovni mety přihrává na hráče B
- po přihrávce zůstává stát u mety
- hráč B prvním dotykem přihrává na hráče D
- a běží na jeho místo
- hráč D začíná akci z druhé strany
- cvičení se opakuje
 
 
Varianty:
 
- je možné upravit vzdálenost mezi metami
- první přihrávka jde vzduchem, hráč B míč zpracovává na prsa
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
 
 TIP REDAKCE