3D ANIMACE  Nácviku jednodotekové kombinaci jsme se na stránkách www.trenink.com věnovali v cvičeních Pohyb po přihrávce v šestiúhelníku nebo Španělská hvězdice s oběhnutím (2.část), ve kterém je důůraz kladen na pohyb bez míče.
 
První díl nového seriálu s názvem Jednodoteková kombinace v pětiúhelníku je organizačně nenáročným cvičením, které u hráčích rozvíjí kombinaci na jeden dotek na malém prostoru. To vše za neustálého pohybu míče.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik kombinace pětice hráčů pomocí jednodotekové kombinace s využitím narážeček a tandemových náběhu. Hráči se v průběhu cvičení musí koncentrovat hlavně na správné načasování přihrávek, spolupráci při kombinaci a komunikaci.     
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- čtverec má délku strany 15 metrů
- tři metry od horní strany čtverce jsou na krajích postaveny branky
- branky mají rozměr tří metrů
- další dvě branky jsou tři metry od dolní strany čtverce
- pootočené o devadesát stupňů
- cvičení je určeno pro šest hráčů do pole
- hráči jsou rozestavení na pěti pozicích:
(a) hráč (A) a (F) ve středu jedné ze stran
(b) hráči (B) a (E) v bližších brankách
(c) hráči  (C) a (D) ve vzdálenějších brankách od rozehrávajícího
- hráči uvnitř herního prostoru jsou u vnitřní strany branek
- hráč (A) má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) krátkým vedením směrem na hráč (C)
- poté přihrává na hráče (C) a přebíhá na pozici hráče B
- hráč (B) se rozbíhá proti hráči (C)
- hráč (C) dává přihrávku na hráče (B)
- okamžitě po odehrání míče hráč (C) probíhá svou brankou
- a běží do středu strany
- hráč (B) dává dlouhou přihrávku na hráče (C)
- po odehrání míče hráč (B) přebíha na pozici hráče (C)
- hráč (C) dává dlouhou přihrávku na hráče (E)
- a běží na pozici hráče (D)
- hráč (D) se rozbíhá proti hráči (E)
- hráč (E) přihrává na hráče (D)
- hráč (E) se otáčí, probíhá brankou a běží na pozici rozhrávajícího
- hráč (D) dává dlouhou přihrávku na hráče (F)
- který je na pozici rozehrávajícího
- hráč (D) přebíhá na pozici hráče (E)  
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 9x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE