3D ANIMACE  Přihrávky a pohyb bez míče. Dvě ze základních individuálních herních činností, se kterými se každý hráč běžně potkává jak v tréninku, tak v utkání. Věnovali jsme se této problematice například v cvičení Španělská hvězdice s oběhnutím.
 
První díl seriálu Pohyb po přihrávce v šestiúhelníku se zaměřuje pouze na přihrávky a pohyb bez míče, tedy jednodotekovou kombinaci na třetího. Cvičení je organizováno proudovou metodou.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik pohybu hráče, který předtím odehrál míč na svého spoluhráče. Kombinace pobíhá na malém prostoru, pouze na jeden dotek. Hráči pravidelně střídají krátkou a dlouhou přihrávku.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník 10x15 metrů
- v rámci tohoto prostoru je rozestaveno šest met
- ve tvaru nepravidelného šestiúhelníku  
- ve středu obou kratších stran je postaven jeden kužel
- na delších stranách jsou postaveny dva kužely
- v rozestupu 5 metrů
- cvičení je určeno pro 7 hráčů do pole (A-G)
- u startovací mety stojí dva hráči (A,G)
- hráč (A) má míč
- ostatní hráči stojí po jednom, každý u jednoho kuželu     
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A)
- dává dlouhou dlouhou přihrávku na hráče (C)
- okamžitě po odehrání míče běží na pozici hráče (C)
- hráč (C) míč dává na  krátkou vzdálenost přihrávku na hráče (B)
- hned po odehrání míče běží na pozici hráče (B)
- hráč (B) dává dlouhou přihrávku na hráče (D)
- vzápětí po přihrávce přebíhá na pozici hráče (D)
- hráč (D) dává dlouhou přihrávku na hráče na pozici (F)
- hned poté přebíhá na pozici hráče (F)
- hráč (F) míč sklepává na hráče (E)
- po odehrání míče běží n pozici háče (E)
- hráč (E) dává dlouhou přihrávku na hráče (G)
- a běží na jeho pozici
- cvičení se opakuje
  
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/změnšit)
- cvičení probíhá v opačném směru 
- v cvičení je možné zvýšit počet hráčů na 8 nebo 9
- hráči po odehrání míče provádí obratností cvik 
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kloboučky,kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE