3D ANIMACE  Přesné přihrávky a pohyb hráče bez míče, který je spojený s výběrem místa jsou stejně důležité dovednosti jako přihrávání nebo vedení míče. Pohybu hráčů bez míče jsme se naposledy věnovali v předchozí části seriálu Pohyb bez míče ve čtveřici
 
Čtvrtý díl seriálu se zaměřuje na opakované naražení míče se dvěma spoluhráči na malém prostoru s tím, že poté následuje kombinace s výměnou místa po odehrání míče míče na delší vzdálenost.   
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik výběru místa a pohybu hráčů bez míče po předchozí jednodotekové kombinaci. Po dlouhé přihrávce si hráči vymění pozice a hned vzápětí se opakuje naražení míče na krátkou vzdálenost.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- herní prostor ma rozměry 8x20 metrů
- v herním prostoru je vyzančeno šest pozici:
(a) dvě ve středu kratších stran
(b) dvě na delších stranách
- cvičení je určeno pro čtyři hráče:
(a) hráči (A) a (D) stojí u met na kratších stranách
(b) krajní hráči (B) a (C) u met na delších stranách, blíže u hráče (A)
- hráč (A) má míč 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráče (A) s míčem
- přihrává na hráče (B), který je po jeho levé ruce
- hráč (B) prvním dotykem míč naráží zpět na rozehrávajícího hráče (A)
- po odehrání míče se hráč (B) otáčí a běží k volné metě na své delší straně
- hráč (A) znovu prvním dotykem přihrává na hráče (C)
- hráč (A) po přihrávce vyráží vpřed do prostoru před hráčem 
- hráč (C) míč naráží do prostoru na rozehrávajícího hráče (A)
- poté hráč (C) přebíhá na pozici hráče (A)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na hráče (D)
- hráč (A) přebíhá k volné metě na volné straně
- cvičení se následně opakuje z druhé strany
- cvičení se provádí:
(a) na počet opakování
(b) časový limit 
  
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Přihrávkový ciferník (2.část)