3D ANIMACE  Přesné přihrávky a pohyb hráče bez míče, který je spojený s výběrem místa jsou stejně důležité dovednosti jako přihrávání nebo obcházení soupeře. Pohybu hráčů bez míče jsme se věnovali v první a druhé části seriálu Pohyb bez míče ve čtveřici
 
Třetí díl seriálu se zaměřuje na jednodotekovou kombinaci do které je zapojena trojice hráčů, poté následuje dlouhá přihrávka na rozběhnutého spoluhráče avýměna hráčů zapojených do kombinace.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik výběru místa a pohybu hráčů bez míče, to vše následuje po jednoduché kombinaci trojice hráčů. Hráči bez míče musí dobře načasovat pohyb, přihrávající hráči časují přihrávky na rozběhnuté spoluhráče. Po kombinaci hráči mění své pozice.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- herní prostor ma rozměry 8x20 metrů
- v herním prostoru je vyzančeno šest pozici:
(a) dvě ve středu kratších stran
(b) dvě na delších stranách
- cvičení je určeno pro čtyři hráče:
(a) hráči (A) a (D) stojí u met na kratších stranách
(b) krajní hráči (B) a (C) u met na delších stranách, blíže u hráče (A)
- hráč (A) má míč 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráče (A) s míčem
- přihrává na hráče (B), po jeho levé ruce
- hráč (B) prvním dotykem míč příčně přihrává na hráče (C)
- po odehrání míče se hráč (B) otáčí a běží k volné metě na své delší straně
- hráč (C) míč naráží na rozehrávajícího hráče (A)
- poté hráč (C) přebíhá na pozici hráče (A)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na rozběhnutého hráče (B)
- hráč (A) sprintuje běží k volné metě na volné straně
- hráč (B) přihrává na hráče (D)
- cvičení se následně opakuje z druhé strany
- cvičení se provádí:
(a) na počet opakování
(b) časový limit 
  
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
TIP REDAKCE
Přihrávky ve trojici (1. část)