4 VARIANTY  Se začátkem jarní části soutěže se mění i obsah tréninkových jednotek. Místo cvičení typu Kondiční naražení ve středním pásmu větší prostor dostanou cvičení podobné jako Turecká střelba po kombinaci a tandemu.
 
Cvičení Střelba po seběhnutí do střed pole hráče vede hráče k tomu, aby se dokázali vyhnout vystavení do ofsajdového postavení náběhem do středu pole a otočením směrem k brance soupeře. Vedle toho je důležité načasování přihrávky od středového hráče. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem střeleckého cvičení je naučit hrotové útočníky a další zakončující hráče srazit míč na hráče nabíhající z hloubky pole a uvolnit sebe a prostor pro průnikovou přihrávku do prostoru za obranu soupeře, tak aby se hráči nedostávali do ofsajdového postavení. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem cvičení polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- 2 metry před pokutovým územím, na úrovni boku malého vápna jsou vyznačeny dvě pozice
- 6 metrů před pokutovým územím, v ose hrací plochy je zapichovací tyč
- 35 metrů od brankové čáry, na úrovni boku velkého vápna jsou vyznačeny dvě pozice
- cvičení je určeno minimálně pro:
(a) 1 brankáře
(b) 6 hráčů do pole
- hráči do pole jsou rozdělení na dva týmy (levá a pravá strana)
- hráč (A) s dalším hráčem je na pozici levého rozehrávajícího hráče
- hráč (B) je jako levý útočník
- hráč (C) je jako pravý útočník
- hráč (D) s dalším hráčem je na pozici pravého rozehrávajícího hráče
 - brankář (G) chytá v brance
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (B)
- po přihrávce vyráží hráč (A) směrem k brance
- útočník (B) prvním dotykem naráží míč na rozehrávajícího hráče (A)
- okamžitě po naražení vyráží hráč (B) okolo středové zapichovací tyče
- hráč (A) časuje přihrávku na útočníka (B)
- hráč (B) míč přijme a akci zakončuje
- hráč (A) přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (B) jde do zástupu rozehrávajících 
- další akce pokračuje od hráče (D)
 
Tipy na související cvičení:
 
 
Varianty:
 
- je možné upravit postavení rozehrávajících hráčů
- je možné (zvětšit/zmenšit) rozestup dvojice zakončujících hráčů
- cvičení může zahajovat výkopem/výhozem brankář (případně náhradní)
- rozehrávající hráč začíná cvičení dlouhou přihrávkou
- hráči akci zakončují:
(a) prvním dotykem
(b) navedením míče do pokutového území
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 4x kužel (meta)
- 1x zapichovací tyč 
- 1x branka
- 10x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE