Cvičení, které jsou vhodné pro rozcvičení v tréninku jsme pro různé věkové kategorie uveřejnili na www.trenink.com několik. Za připomenutí stojí Předávání míče v kosočtverci pro mládež nebo pět variant cvičení s názvem Rozcvičení pomocí přihrávek a vedení míče.

Třetí část seriálu Z jedničky při rozcvičení je, podobně jako první a druhá část  seriálu, určena pro úvodní část tréninku. Před nácvikem kombinace na jeden dotek, hráči přenáší hru dlouhou přihrávkou.

Tip na cvičení se zaměřením na rozcvičení před zápasem:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik přenesení hry dlouhou přihrávkou a poté sledu několika po sobě jdoucích přihrávek na krátkou vzdálenost a naražení na malém prostoru. Kombinace čtveřice hráčů probíhá ideálně na jeden dotek. Proudová metoda cvičení zajistí, že všichni hráči se vystřídají na všech pozicích.

 


Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je rovnoramenný trojúhelník
- délka nejdelší strany je 20 metrů
- délka dvou ramen je 14 metrů
- cvičení je určeno pro pět hráčů do pole (A-E)
- hráči jsou rozestavení na čtyřech pozicích:
(a) rozehrávající hráči (A) a (E) na jednom vrcholu trojúhelníku
(b) hráč (D) na druhém vrcholu nejdelší strany
(c) hráč (B) uprostřed nejdelší strany
(d) hráč (C) na třetím vrcholu trojúhelníku
- hráč (A) má k dispozici míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na nejvzdálenějšího hráče (D)
- po přihrávce přebíhá hráč (A) na pozici hráče (B) 
- hráč (D) míč přijme a nahrává míč na středového hráče (B)
- po odehrání míče se hráč (B) rozbíhá směrem k hráči (C) 
- hráč (B) prvním dotykem nahrává na rozběhnutého hráče (D)
- po přihrávce běží hráč (B) na pozici hráče (D)
- hráč (D) přihrává na hráče (C) a po přihrávce vyráží do těžiště prostoru
- hráč (C) prvním dotykem naráží na hráče (D) ve středu
- po naražení se hráč (C) rozbíhá směrem k zástupu rozehrávajících hráčů
- hráč (D) prvním dotykem přihrává na hráče (C)
- hráč (D) se přesouvá na pozici hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a krátce ho vede
- poté přihrává hráč (C) na rozehrávajícího hráče (E) 
- a běží na pozici rozehrávajícího hráče

 

Tipy  na související cvičení: 

 

Varianty:

- hráči cvičení provádí "slabší" nohou 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zmenšit/zvětšit)
- před dlouhou přihrávkou si hráč (A) naráží míč s hráčem (B)
- při zmenšeném herním prostoru je možné cvičení zahájit dlouhým autovým vhazováním
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázek na YouTube  

 

Pomůcky:

- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 5x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE