Nácviku přízemní kombinace, naražením a pohybu po odehrání míče jsme se věnovali v cvičeních Narážečky v kříži pro děti nebo Vnitřní obíhačka, které je určeno především pro věkovou kategorii přípravek a mladších žáků.

Cvičení Kombinace se dvěma míči, které je určeno pro osm hráčů, se zaměřuje na správné načasování přihrávek a náběhů, spolupráci a komunikaci hráčů při kombinaci, přijmutí míče a pohyb hráče po jeho odehrání.              

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení, které probíhá paralelně s dvojicí míčů, je naučit hráče spolupracovat při kombinaci, dbát na komunikaci při přihrávání a při přijmutí míče, načasovat přihrávky a po hráčích požadujeme vyražení po odehrání míče.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 12x18 metrů
- na obvodu herního prostoru je vyznačeno 6 výchozích pozic:
(a) 4 výchozí pozice jsou v rozích herního prostoru
(b) 2 výchozí pozice jsou ve středu delších stran
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole:
(a) v levém dolním rohu je hráč (A)
(b) v levém horním rohu je hráč (B)
(c) ve středu horní strany jsou hráči (C) a (D)
(d) v pravém horním rohu je hráč (E)
(e) v pravém dolním rohu je hráč (F)
(f) ve středu dolní strany jsou hráči (G) a (H)
- hráči (C) a (G) mají u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení současně zahajují hráči s míčem (C) a (G)
- hráč (G) přihrává na hráče (E)
- po přihrávce běží hráč (G) na pozici hráče (E)
- hráč (E) přihrává na hráče (F)
- po odehrání míče přebíhá hráč (E) na pozici hráče (F)
- hráč (F) míč přijme a přihrává ho na hráče (D)
- po přihrávce vyráží hráč (F) na pozici hráče (D)
- cvičení souběžně probíhá i na druhé straně od hráče (C)
- cvičení se opakuje

 

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení může probíhat protisměrně
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

Pomůcky:

- 6x meta (kužel, klobouček)
- 2x míč
- rozlišovací trika 

 

TIP REDAKCE