Kombinaci na malém prostoru, navíc jedním dotekem jsme se věnovali již v prvním díle cvičení nebo jsme se například inspirovali na letním přípravném kempu České asociace fotbalových hráčů (ČAFH) ve cvičení První dotek rozhoduje, ve kterém se dává maximální důraz na přesnost a správné technické provedení jednodotekové kombinace.  

Druhá část cvičení Holandský kolotoč přihrávek pro mládež ma trochu jinou organizaci proti úvodní variantě, přesto je cvičení podobně dynamické, s neustálým pohybem hráčů, kteří neustále zapojení do kombinace, která probíhá na jeden dotek. 

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik krátkých, přízemních přihrávek a naražení na jeden dotek na malém prostoru s neustálou cirkulací hráčů. Cvičení probíhá bez časových prostojů s maximálním důrazem na přesnost a správné technické provedení jednodotekové kombinace. Po hráčích je vyžadován rychlý a správný výběr místa po odehrání míče, vyražení po odehrání míče a opakované zapojení do kombinace.   

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 10x6 metrů
- ve středu každé z obvodových stran je vyznačena jedna herní pozice
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole (A-E):
(a) hráči (A) a (D) stoji v horní pozici
(b) hráči (B) a (C) stojí v dolní pozici
(c) hráč (E) stojí v pravé pozici
- hráč (A) má u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (B) pohybem proti hráči (A) s míčem
- v okamžiku, kdy je hráč (B) v polovině hrací plochy, tak mu přihrává hráč (A)
- hráč (A) po přihrávce vyráží vpřed proti hráči (B)
- hráč (B) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (A)
- po naráží hráč (B) zůstává ve středu pole a otáčí se proti hráči (C)
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (C)
- po přihrávce hráč (A) obíhá hráče (C) a běží proti hráčům, kteří akci rozehrávají
- hráč (C) nahrává na hráče (B)
- hráč (C) zůstává jako jediný staticky na svém místě
- hráč (B) prvním dotekem nahrává na hráče (E) na boční pozici
- po přihrávce hráč (B) přebíhá na levou boční pozici
- hráč (E) přihrává na rozehrávajícího hráče (D)
- poté přebíhá mezi rozehrávající
- další akci zahajuje hráč (D)

 

 

 

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je určeno maximálně pro 6 hráčů
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- krajní hráči provádí po poslední přihrávce obratnostní cvik
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Tipy na související články:

 
Pomůcky:

- 4x meta (klobouček)
- 4x kužel (zapichovací tyč)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika 

 

TIP REDAKCE