V Kunicích v současné době probíhá letní přípravný kemp České asociace fotbalových hráčů (ČAFH), který je organizován za podpory Unie českých fotbalových trenérů (UČFT). Realizační tým letního kempu vede Verner Lička, asistenty pak jsou Jiří Novotný, Marcel Lička a Jaromír Blažek. O kondici hráčů se stará Lukáš Stránský.

Z probíhajících tréninku letního kempu ČAFH jsme vybrali drilové cvičení s názvem První dotek rozhoduje, které se zaměřuje na jednodotekovou kombinaci na malém prostoru, naražení a pohyb za míčem.

 

Cvičení zaměřená na hru prvním dotekem:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení, které je vhodné pro rozcvičení, je drilový nácvik kombinace, která probíhá na jeden dotek. Kombinace probíhá na malém prostoru, za neustálého pohybu hráčů a jejich výměně na pozicích. Po hráčích požadujeme správné technické provedení a komunikaci během cvičení. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 5x9 metrů
- na obvodu herního prostoru jsou vyznačeny čtyři herní pozice
- dvě pozice jsou proti sobě ve středu kratších stran
- třetí pozice je vpravo ve třetině delší strany
- čtvrtá pozice je vlevo ve dvou třetinách delší strany
- cvičení je určeno pro 5 hráčů do pole:
(a) ve středu bližší strany jsou rozehrávající hráči (A) a (E)
(b) ve středu na protější straně je hráč (D)
(c) vpravo od rozehrávajících hráčů je hráč (B)
(d) vlevo od rozehrávajících hráčů je hráč (C)
- hráč (A) má míč

 

 
Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- hráč (B) prvním dotykem naráží míč zpět na hráče (A)
- hráč (B) se po naražení uvolňuje do středu herního prostoru
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na hráče (C)
- po dlouhé přihrávce přebíhá hráč (A) na pozici hráče (B)
- hráč (C) naráží míč na hráče ve středu (B)
- hráč (B) dává prvním dotykem přihrávku na hráče (D)
- po přihrávce jde hráč (B) na pozici hráče (D)
- hráč (D) opakuje cvičení z druhé strany 

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je možné provádět i na druhou stranu (vlevo, vpravo)
- cvičení je určeno maximálně pro 6 hráčů
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 1x míč
- 4x kužel (meta, klobouček)
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE