Na konci minulé fotbalové sezóny jsme uveřejnili výběr cvičení zaměřených na vedení a ovládání míče s názvem Motivující a zábavné cvičení pro závěr sezóny, pro trenéry nejmenších fotbalistů jsme uveřejnili cvičení Jednoduchý slalom pro přípravky, které probíhá namalém prostoru a zaměřeno také na orientaci v prostoru.

Cvičení s názvem Vedení míče za roh ve čtveřici je určené pro rozcvičení hráčů před hlavní částí tréninku, pro věkovou kategorii přípravek a žáků. Hráči v cvičení pracují na zlepšování svých schopností vedení a ovládání míče, s následnou přihrávkou a pohybem hráče po odehrání míče.

    

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je naučit a rozvíjet schopnost hráčů vést a ovládat míč namalém prostoru, měnit směr pohybu s míčem, naučit se přesně přihrát po předchozím vedení míče a reagovat okmažitým vyražením po předchozím odehrání míče. Po hráčích požadujeme komunikaci a orientaci v prostoru. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- strana čtverce má rozměr 10 metrů
- ve středu stran čtverce jsou metou vyznačeny 4 výchozí pozice
- v těžišti herního prostoru je zapichovací tyč
- cvičení je určeno pro 4 hráče do pole:
(a) hráč (A) s míčem je v levé pozici 
(b) hráč (B) je v horní pozici
(c) hráč (C) s míčem je v pravé pozici
(d) hráč (D) je v dolní pozici 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajují současně hráči (A) a (C) s míčem
- hráči vyráží s míčem u nohy vpřed, směrem ke středové tyči
- oba dva hráči zapichovací tyč obchází tak, aby ji měli po levé ruce
- poté co hráči obejdou středovou tyč, tak:
(a) hráč (A) přihrává na hráče (B)
(b) hráč (C) přihrává na hráče (D)
- po odehrání míče hráči obíhají pozici hráče, kterému přihrávali
- přebíhají na opačnou pozici ze které vybíhali
- cvičení se opakuje od hráčů (B) a (D)

 

Varianta 1

 

Varianta 2

 

Varianta 3

 

Varianty:

- je možné upravit velikost prostoru cvičení (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

Pomůcky:

- 4x kužel (meta, klobouček)
- 1x zapichovací tyč (případně velký kužel)
- 2x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE