Spolupráce krajních a křídelních hráčů je často řešena formou tandemového náběhu útočícího hráče z hloubky pole, naposledy jsme se nácviku věnovali v cvičeních Tandemy v pětici nebo Tandemy při rozcvičení, ve kterém po hráčích požadujeme, aby se koncentrovali na správné načasování přihrávek, stejně jako načasování tandemových náběhů.

Cvičení s názvem Tandemy pro krajní obránce a záložníky je určeno pro rozcvičení ve skupině šesti hráčů, cvičení v sobě kombinuje vedle všech základních herních činností také taktické a poziční chování krajních nebo křídelních hráčů při tandemovém náběhu

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik přenesení hry, přípravné kombinace, otevření prostoru pro tandemový náběh, načasování přihrávky i náběhu a náběh krajního hráče do volného prostoru. Krajní hráč musí míč přijmout a zahájit další akci. Během cvičení po hráčích požadujeme komunikaci a spolupráci při kombinaci a výměně místa hráčů.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 20x14 metrů
- pomocí met jsou vyznačeny:
(a) rohy herního prostoru
(b) středy kratších stran
- cvičení je určeni pro 6 hráčů do pole (A-E) a (S):
(a) v levém dolním rohu stojí hráč (A)
(b) ve středu levé strany stojí hráč (B)
(c) v levém horním rohu stojí hráč (C)
(d) ve středu pravé strany stojí hráč (D) 
(e) v pravém dolním rohu stojí hráč (E)
(f) v těžišti herního prostoru je hráč (S)
- hráč (A) má míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (E)
- po zahajovací přihrávce hráč (A) vyráží vpřed do herního prostoru
- hráč (E) prvním dotekem posouvá na hráče (D)
- hráč (D) na jeden dotek míč vrací zpět na hráče (E)
- hráč (D) po naražení přebíhá na pozici hráče (E)
- hráč (E) dává přihrávku na středového hráče (S)
- po přihrávce do středu se hráč (E) rozbíhá podél kratší strany k volnému rohu
- středový hráč (S) sklepává míč na rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (A) dává přihrávku na do tandemu nabíhajícího hráče (E)
- hráč (A) jde po přihrávce na původní pozici hráče (D)
- hráč (E) míč přijme, vede kolem volného rohu herního prostoru
- a zahajuje cvičení z druhé strany 

 

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je možné zahajovat z druhé strany, pro levou stranu krajních hráčů
- hráč, který akci zahajuje si mění pozici se středovým hráčem (S)
- první přihrávka jde vždy vzduchem
- do tandemu nabíhající hráč si volnou rohovou metu obhazuje
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 6x meta (kužel)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika


TIP REDAKCE