Tréninkovým cvičením pro rozcvičení v úvodu tréninku, na které se následně navazuje v hlavní části tréninku, jsme se věnovali v cvičeních Tandemy pro krajní obránce a záložníky nebo Opakované sklepnutí míče od útočníka, ve kterém hráči řeší situaci, která je blízká utkání a vychází z obvyklých herních situací.

Cvičení s názvem Přípravná kombinace při postupném útoku je určeno pro 6 hráčů do pole a cílem je v rozcvičení připravit hráče na nácvik kombinace a postupného útoku během tréninku.   

          

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je již do rozcvičení v tréninku zařadit prvky jednodotekové kombinace, s pohybem za míčem a výměnou místa, kterou hráči využijí při nácviku postupného  útoku středem hrací plochy. Během cvičení po hráčích požadujeme technický správné provedení přihrávek a přijmutí míče, dynamické vyražení do prostoru nebo po přijmutí míče a delší intenzivní vedení míče v závěru cvičení, kdy hráč musí mít míč plně pod kontrolou.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník 
- rozměry obdélníku jsou 20x12 metrů
- pravý horní a dolní roh herního prostoru je vyznačen zapichovací tyčí
- v levé části herního prostoru je vyznačen středový čtverec
- jeden z rohů středového čtverce je ve středu levé delší strany herního prostoru
- délka strany středového čtverce je 6 metrů 
- rohy středového čtverce jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení je určeno pro 6 hráčů do pole (A-F):
(a) v pravém dolním rohu herního prostoru jsou hráči (A) a (F)
(b) v pravé pozici středového čtverce je hráč (B)
(c) v dolní pozici středového čtverce stojí hráč (C)
(d) v levé části středového čtverce je hráč (D)
(e) v horní pozici čtverce je hráč (E)
- hráči (A) a (F) mají u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) přebíhá za míčem na pozici hráče (B)
- hráč (B) prvním dotekem posouvá míč na hráče (C)
- po přihrávce hráč (B) vyráží na pozici hráče (C)
- hráč (C) na jeden dotek přihrává na hráče (D)
- po naražení míče vyráží hráč (C) na pozici hráče (D)
- hráč (D) přihrává míč na hráče (E)
- okamžitě po přihrávce hráč (D) startuje směrem na hráče (E)
- hráč (E) naráží jedním dotekem míč na hráče (D)
- po naražení se hráč (E) po své ruce otáčí, vybíhá a vytváří si prostor pro přihrávku 
- hráč (D) dává delší přízemní přihrávku na rozběhnutého hráče (E)
- po finální přihrávce hráč (D) jde na pozici hráče (E)
- hráč (E) míč přijme a vede ho k pravému hornímu rohu herního prostoru
- zapichovací tyč obchází s míčem u nohy a vede k do výchozí pozice
- v tento okamžik další cvičení zahajuje hráč (F)
- cvičení se opakuje  

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- cvičení je možné provádět z opačné strany
- při použití cvičení pro celý tým je možné cvičení provádět paralelně, stranově převrácené
- při závěrečném vedení míče hráč provádí klamavé pohyby a finty s míčem
- cvičení je možné zahájit autovým vhazováním
- je možné upravit:
(a) polohu středového čtverce
(b) jeho natočení
(c) délku strany
- maximální počet hráčů v cvičení je 9, doporučujeme spíše 6 nebo 7
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázek na YouTube  

 

 

Pomůcky:

- 2x zapichovací tyč
- 4x kužel (meta, klobouček)
- 2x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE