Cvičením, které jsou zaměřeny na kombinaci a spolupráci útočníků a dalších hráčů z hloubky pole, jsme se věnovali v článcích Kombinace v trojúhelníku se zakončením nebo Střelba po kombinaci ve čtvercích, ve kterém jsme se zaměřili na cvik postupného útoku středem pole a průnikovou přihrávkou na podhrotového hráče nebo středového záložníka.

Cvičení s názvem Finální kombinace a přihrávka pro dva útočníky obsahuje dvanáct variant cvičení, které rozvíjí jednoduchou spolupráci mezi dvojicí útočníků a jedním nebo dvěma středovými záložníky v prostoru před pokutovým územím soupeře.

  
Cvičení zaměřená na střelbu a zakončení útočníků: 


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik taktického chování dvojice útočníků při kombinaci, která přichází finální přihrávce na jednoho z dvojice útočníků. Po útočnících požadujeme   aktivní zapojení do kombinace, uvolnění se do prostoru, načasování náběhu a přijmutí míče, který útočník navádí do střelecké pozice a buď ji individuálně zakončuje nebo přihrávkou hledá druhého z dvojice útočníků.  

 

Natoč cvičení na svém tréninku!

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- v prostoru před pokutovým územím je vyznačen čtverec
- horní hrana čtverce je 8 metrů před pokutovým územím
- horní vrcholy čtverce jsou vyznačeny pomocí zapichovacích tyčí
- dolní vrcholy čtverce vyznačíme pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro:
(a) 1-2 brankáře (G)
(b) 6 hráčů do pole (A-F)
- brankář (G) chytá v brance
- u levého dolního vrcholu čtverce stojí hráči (A) a (E)
- u levého horního vrcholu je hráč (B)
- u pravého horního vrcholu stojí hráč (C)
- u pravého dolního vrcholu jsou hráči (D) a (F)
- hráči (D) a (F) mají k dispozici míče 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (D)
- hráč (D) po zemi přihrává na hráče (B)
- útočník (B) prvním dotekem míč sklepává na záložníka (A)
- po naražení míče se hráč (B) otáčí a nabíhá do prostoru před branku
- ve stejný okamžik se pohybem od branky a pak k brance rozbíhá hráč (C)
- hráč (A) dává šikmou průnikovou přihrávku na rozběhnutého hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a situaci řeší:
(a) individuálním zakončením z prostoru pokutového území
(b) přihrávkou na nabíhajícího hráče (B), který akci zakončuje
- po skončení akce jdou hráči (B) a (C) mezi rozehrávající
- hráči (A) a (D) se z pozici záložníků posouvají mezi útočníky
- další cvičení zahajuje hráč (F)

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

je možné upravit:
(a) velikost čtverce s výchozím postavením hráčů
(b) umístění čtverce mimo osu hrací plochy
(c) umístění čtverce do větší/menší hloubky hrací plochy
- cvičení je možné zahájit:
(a) od druhého záložníka
(b) přihrávkou vzduchem
(c) výkopem/výhozem od brankáře
- zakončení útočné akce musí probíhat uvnitř/vně pokutového území
- cvičení je určeno maximálně pro 10 hráčů
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube   

 

 

Pomůcky:

- 1x branka
- 2x zapichovací tyč
- 2x kužel (meta)
- 3x tréninková figurína
- 10x míč

 

 

TIP REDAKCE