Taktických cvičením, které jsou zařazeny do průpravné části tréninku a jsou prvním krokem pro taktický trénink jsme se věnovali v cvičeních Spolupráce křídelního hráče a útočníků, ve kterém se zaměřujeme na chování dvojice útočníků v situaci, kdy míč má krajní záložník a nebo Přípravná kombinace při postupném útoku, které hráče připravuje na nácvik kombinace a postupného útoku během tréninku.   

Taktické cvičení Založení útoku od středních záložníků je vhodné zařadit jako rozcvičení a zapracování hráčů před vlastním taktickým tréninkem. Cvičení je určeno pro týmy hrající s trojicí středních záložníků, obvykle hrajících v rozestaveních 4:3:3, 4:2:3:1 nebo 4:1:4:1, pro nácvik přízemní kombinace, přenesení hry a spolupráce mezi útočníky a záložníky.       


Cvičení zaměřená na nácvik založení útoku:

 

Cíl průpravně-taktického cvičení:

Cílem taktického cvičení je nácvik založení postupného útoku od středních záložníků, kteří ve trojici nastupují v herních systémech v rozestavení 4:3:3, 4:2:3:1 nebo 3:4:3. Po hráčích požadujeme koncentrací na na přízemní kombinaci, výměnu místa, komunikaci, spolupráci a rotaci před i po odehrání míče. Výsledkem a cílem  cvičení je nácvik kombinace a přenesení hry mezi záložníky, křídelními hráči a útočníky.  

 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<

 

Organizace průpravně-taktického cvičení:

- herním prostorem taktického cvičení je obdélník
- rozměry herního prostoru jsou 30x35 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- v těžišti herního prostoru je zapichovací tyč/případně tréninková figurína
- uvnitř a na obvodu herního prostoru je vyznačeno 6 herních pozic:
(a) hrotový útočník ve středu horní strany herního prostoru
(b) ofenzivní záložník u středové zapichovací tyče
(c) středoví záložníci (levý, pravý) v jedné čtvrtině dolní strany herního prostoru
(d) křídelní hráči (levý, pravý) ve dvou třetinách bočních stran blíže k útočníkovi
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole (A-H)
(a) na pozici levého středního záložníka stojí hráči (C) a (D)
(b) na pozici pravého středního záložníka stojí hráči (A) a (B)
(c) na pozici ofenzivního záložníka hráč (E)
(d) na pozici pravého křídelního hráče hráč (F)
(e) na pozici hrotového útočníka hráč (G)
(f) na pozici levého křídelního hráče hráč (H)
- hráč (A) má míč

 


Popis průpravně-taktického cvičení:

- cvičení zahajuje pohybem ofenzivní záložník (E)
- záložník (E) jde klamavým pohybem směrem od a k středním záložníkům
- a běží proti hráči (A) s míčem
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (E)
- okamžitě po přihrávce se hráč (A) rozbíhá směrem k hrotovému útočníkovi
- hráč (E) prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (A)
- po naražení se hráč (E) otáčí na druhou stranu
- a hledá si prostor pro další kombinaci před hráčem (H)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na křídelního hráče (H)
- po přihrávce jde hráč (A) na pozici útočníka (G)
- křídelní hráč (H) míč prvním dotekem naráží na ofenzivního záložníka (E)
- střední záložník (E) dává přízemní přihrávku na útočníka (G)
- křídelní hráč (H) se rozbíhá směrem k záložníkovi (C)
- hrotový útočník (G) dává přihrávku do běhu na hráče (H)
- útočník (H) jde po přihrávce na pozici ofenzivního záložníka (E)
- záložník (E) jde na pozici křídelního hráče (H)
- hráč (H) přijme přihrávku od útočníka
- krátce míč vede směrem k záložníkovi (C), kterému po zemi přihrává
- následně běží do zástupu za hráče, kterému přihrál
- další opakování cvičení zahajuje pohybem ofenzivní záložník a hráče (C) s míčem  

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení středové zapichovací tyče u které stojí hráč (E)
(c) postavení křídelních hráčů a rozehrávajících středových hráčů
(d) poměr velikosti stran herního prostoru (například 25x40 metrů)
- maximální počet hráčů pro cvičení je 10 hráčů
- minimální počet hráčů v cvičení je 7 hráčů
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

 

Pomůcky:

- 4x meta (kužel, klobouček)
- 1x zapichovací tyč
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE