Cvičením na výběr místa a s tím spojenou kombinací jsme se věnovali v článcích Odskoč si od soupeře do prostoru nebo Pohyb a výběr místa v trojúhelníku, které je zajímavé především svou proměnlivostí, variabilitou řešení jednotlivých herních situací a u hráče povzbuzuje schopnost řešit situace kreativně.

Cvičení s názvem Nahraj na třetího a uvolni se do prostoru je určeno pro 3 hráče, cílem je nácvik jednoduché kombinace pomocí přízemních přihrávek na krátkou a střední vzdálenost, s důrazem na výběr místa před zapojením se do kombinace i po odehrání míče. Cvičení je určeno pro hráče věkové kategorie mladších a starších žáků (U12-U15).  


Tipy a cvičení organizovaná v kruhu:


Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik jednoduché přízemní kombinace trojice hráčů v omezeném prostoru s tím, že hráč s míčem vždy přihrává míč na třetího hráče a po přihrávce se uvolňuje do volného prostoru, aby se následně mohl zapojit do kombinace. Po hráčích požadujeme, aby při výběru místa "četli" herní situaci a přemýšleli nad tím, jak se znovu nabídnout spoluhráčům. 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<
 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je kruh
- poloměr kruhu je 9 metrů
- do kruhu je vepsán pravidelný šestiúhelník
- vrcholy šestiúhelníku jsou vyznačeny pomocí met
- cvičení určeno pro tři hráče (A-C) do pole
- hráči stojí po jednom na vrcholech šestiúhelníku
- tak aby na začátku cvičení vedle sebe měli vždy volné kužely
- hráč (A) má míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) dává přízemní přihrávku na střední vzdálenost na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) vyráží a běží k libovolné metě
- tak aby se mohl znovu zapojit do kombinace
- hráč (B) v cvičení pokračuje
- přihrává na hráče (C) a po přihrávce jde k volné metě
- cvičení se opakuje
- interval zatížení je 45 nebo 60 vteřin

 

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar šestiúhelníků, který nemusí být rovnostranný
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- přihrávka na třetího jde vzduchem nebo je polovysoká
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik (kotoul, otočka, ...)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 6x kužel
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
- případně 3 tréninkové figuríny

 

TIP REDAKCE