Cvičením, které jsou určeny pro 4 hráče a je možné je využit na začátku tréninku pro rozcvičení jsme se věnovali v článcích Opakované sklepnutí míče od útočníka nebo Vedení míče v kosočtverci pro přípravky, které je určeno především pro nejmladší věkovou kategorii.

Cvičení určené pro rozcvičení, kterém rozvíjíme schopnost kombinovat, přihrávat, narazit si míč a uvolnit se do volného prostoru jsme pojmenovali Přihrávky a naražení ve dvou dvojicích. Cvičení hráče plně zaměstnává a hráči nemají v cvičení zbytečné prostoje a čekání.  

Tipy na cvičení pro 4 hráče:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je intenzivní nácvik přihrávek, naražení a jednoduché kombinace, včetně naběhnutí do volného prostoru a přijmutí míče od spoluhráče. S ohledem na počet hráčů jsou všichni čtyři hráči neustále v kontaktu s míčem a maximálně využívají cvičení pro velký počet doteků s míčem. Po odehrání míče je cílem naučit hráče vyrazit do prostoru, zorientovat se a najít si prostor pro další zapojení do kombinace. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou jsou 8x8 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- středy stran herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 4 hráče (A-D):
(a) ve středu dolní strany stojí hráč (A)
(b) ve středu pravé strany je hráč (B)
(c) uprostřed horní strany stojí hráč (C)
(d) v polovině levé strany je hráč (D)
- hráči tvoří dvě dvojice (A-B) a (C-D)
- hráč (A) má u nohy míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- okamžitě po rozehrání se hráč (A) rozbíhá vpřed, směrem k hráči (B)
- hráč (B) prvním dotekem naráží míč na rozehrávajícího hráče (A)
- hráč (B) po naražení míče vyráží k pravému dolnímu rohu
- který z vnitřní strany obíhá a běží na pozici hráče (A)
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (C)
- po přihrávce hráč (A) sprintuje k pravému hornímu rohu
- po své pravé ruce ho obíhá a dobíhá na pozici hráče (B)
- cvičení zahajuje z druhé strany hráč (C)
- cvičení se opakuje

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru na obdélník
- hráči mohou cvičení provádět v opačném směru
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- hráči po posledním odehrání v rámci běhu okolo mety provádí obratností cvik (otočka, ...)
- cvičení může být pro 6 nebo 8 hráčů
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube   

 

 

Pomůcky:

- 4x meta (klobouček)
- 4x kužel (zapichovací tyč)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 


TIP REDAKCE