Nezáleží na tom, zda jsi trenérem týmu přípravek, mladších žáků nebo dorostenců. Stejně tak je úplně jedno jestli jsi trenérem ve druhé třídě, krajském přeboru, v celostátních soutěžích nebo ve fotbalové akademii. V rámci projektu Natoč to! jsme oslovili všechny trenéry a čtenáře portálu www.trenink.com, aby na svém tréninku natočili tréninkové cvičení, které již vyšlo na www.trenink.com nebo naopak je novinkou.

Autorem cvičení v rámci projektu Natoč to! je trenér Vít Caudr, v současné době - mimo jiné - trenér věkové kategorie U15 v FK Meteor Praha VIII a organizátor letního fotbalového kempu.

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<


Tipy na cvičení za jaro 2019:

 


► Pohybová hra: Štafetová honička ve čtverci

Cílem pohybové hry připravit hráče v úvodní části tréninku při rozcvičení na zatížení v hlavní části tréninku. V pohybové hře je cílem je rozvíjet u hráčů, soutěživou a zábavnou formou, schopnost rychle se rozhodovat, předvídavost měnit směr pohybu, reagovat na pohyb spoluhráčů a protihráčů. Vedle toho pomáhá u hráčů rozvíjet schopnost soustředění, pozornost a správnou orientaci v čase a prostoru.

 


► Pohybová hra: Chytání ocásku v kruhu

Cílem pohybové hry je připravit hráče, v úvodní části tréninku při rozcvičení, na zatížení v hlavní části tréninku. V pohybové hře je cílem je rozvíjet u hráčů, soutěživou a zábavnou formou, schopnost rychle se rozhodovat, měnit směr pohybu, reagovat na pohyb protihráčů. 

Hráči ve skupině musí během pohybové hry spolupracovat, komunikovat a společně reagovat na pohyb a změny směru u chytače. Cvičení je organizováno soutěživou formou a proto je pro všechny hráče motivující.

 

 

► Ping-pong prvním dotekem

Cílem cvičení je nácvik přesné přízemní přihrávky na krátkou nebo kratší střední vzdálenost, před přihrávkou se hráč musí soustředit na přijmutí míče, respektive první dotek s ním.

Podle situace a varianty cvičení prvním dotekem vrací míč na spoluhráče, míč si připravuje před sebe, aby míč odehrál druhým dotekem, míč si naráží se spoluhráčem nebo míč si prvním dotekem posouvá do strany a opět přihrává druhým dotekem. Po každé přihrávce hráč vyráží za přihrávkou a nezůstává stát na místě.  

 


► Pohybová hra: Skupinová honička pro trojici hráčů 

Cílem pohybové hry připravit hráče v úvodní části tréninku při rozcvičení na zatížení v hlavní části tréninku. V pohybové hře je cílem je rozvíjet u hráčů, soutěživou a zábavnou formou, schopnost rychle se rozhodovat, předvídat pohyb pohyb svých spoluhráčů i protihráčů, měnit směr pohybu a regovat na herní situaci.  

Vedle toho pomáhá u hráčů rozvíjet schopnost soustředění, pozornost a správnou orientaci v čase a prostoru. Navíc u hráčů rozvíjí týmovost a schopnost spolupráce ve trojici.

 


► Honička s míčem okolo zdi

Cílem herního cvičení je nácvik vedení a ovládání míče v soubojové situaci jeden na jednoho (1:1), na malém prostoru, s častými změnami směru vedení míče, vždy jako reakce na pohyb soupeře ze dvojice a to bez ohledu na to, zda je jedná o chytače nebo chytaného hráče. Po hráčích požadujeme kombinaci dobré a rychle techniky ovládání míče, sledování a vyhodnocování herní situací. Cvičení u hráčů podporuje schopnost okamžitě reagovat a rychle se rozhodovat.

Cvičení je kondičně velmi náročné. Pro skloubení herní a kondiční složky je třeba správně nastavit interval zatížení a odpočinku.  

 


► Prodloužená honička okolo dvou zdí

Cílem cvičení je nácvik ovládání míče v soubojové situaci jeden na jednoho (1:1), včetně reakce na pohyb soupeře, s častými změnami směru vedení míče. Během cvičení hráč, který je honěn využívá dvojici "zdi" k tomu, aby unikl chytači. Po hráčích požadujeme rychlé vedení míče, sledování herní situace a využívání dvojice zdí. V cvičení u hráčů rozvíjíme schopnost pohotově reagovat a umět se rychle rozhodnout.

Při stanovování interval zatížení a odpočinku je třeba mít v patrnosti, že cvičení je kondičně velmi náročné.   

 


► Provedení míče skrz trojúhelníky

Cílem hry je naučit hráč přenášet při kombinaci čtveřice hráčů na malém prostoru těžiště hry a uvolnit jednoho z hráčů, tak aby s míčem u nohy provedl míč přes plochu jednoho z pěti trojúhelníků uvnitř herního prostoru. Pokud se hráč s míčem dostane pod tlak bránících hráčů, tak se musí pokusit navázat na sebe protihráče a  přihrát míč na volného spoluhráče. 

Po hráčích, kteří mají míč pod kontrolou, požadujeme rychlou práci s míčem. Bránící hráči se pokouší o konstruktivní odebrání míče.

 


► Přebírání míče dovnitř a ven ze čtverce

Cílem cvičení je nácvik pohybu a uvolnění se před přijmutím míče, zpracování míče při přihrávce do nohy a navedení ven nebo dovnitř ze středového čtverce, aby se hráč mohl zapojit do jednoduché kombinace v podobě naražení a přihrávky do běhu u hráčů, kteří stojí v rozích herního prostoru. 

Hráči ve středovém prostoru se na základě herní situace a po komunikaci se spoluhráčem rozhodují, jak přijmou míč a budou pokračovat v kombinaci.  

 

 

► Hlavičkovaná, překopávaná, obíhačka a nohejbal 

Cílem průpravných cvičení je nácvik techniky hlavičky nebo kopu před, respektive po dopadu míče, kopy hráči provádí placírkou nebo nártem. V cvičení si hráči vyzkouší kopy v různých pozicích, po netypických odrazech a na různou vzdálenost, s různou razancí. V závislosti na věku hráčů je možné upravovat a modifikovat pravidla cvičení, především s ohledem na počet doteků a dopadů.