U nejmenších hráčů z fotbalových školiček a v kategorii přípravek se trenéři většinou musí vyrovnat s tím, že ne všichni hráči začínají na stejné startovní čáře a jejich fotbalový růst má různou dynamiku. Právě proto si myslíme, že trénink u těchto kategorií by měl být co nejpestřejší, tak aby hráči měli prostor osvojit si a rozvíjet všechny důležité individuální herní činnosti. 

V posledních sezónách se podařilo přesvědčit většinu trenérů nejmenších věkových kategorií, že trénink cílený na rozvoj kondice a týmové hry sice vede v kategorii přípravek ke krátkodobým úspěchům, ale hráči se pak dostatečně nerozvíjí v oblasti techniky práce s míčem, tedy vedení a ovládání míče a schopnost řešit soubojové situace 1:1. Zapomínat by se také nemělo na dovednost míč přesně přihrát nebo si ho narazit a schopnost hráčů pohybovat se bez míče.


 

Tipy na cvičení pro přípravky:

 


Projdi slalomem a přesně přihraj

Cílem cvičení pro přípravky je zlepšit u hráčů dovednost vedení a ovládání míče ve slalomu s následnou přesnou přihrávkou na spoluhráče a jeho zapojení do jednoduché kombinace. Hráč, který přijímá přihrávkou se musí soustředit na první dotek s míčem a současně sledovat přihrávajícího hráče, se kterým se následně zapojí do kombinace.  

Cvičení je určeno pro nejmenší fotbalisty, aby pracovali na své technice ovládání míče a byli schopni přesně přihrát a dostat do hry svého spoluhráče. Malý počet hráčů v cvičení zaručí, že všichni hráči budou neustále v permanenci a v častém kontaktu s míčem.

 


Připrav si zakončení do malých branek

Cílem tréninkového cvičení je nácvik přípravné, přízemní kombinace mezi trojicí hráčů rozestavených v trojúhelníků. V kombinaci si hráči osvojují naražení na malém prostoru, kombinaci na třetího hráče, uvolnění hráče po odehrání míče, správný výběr místa i načasování přihrávky a zakončení do jedné z malých branek, které jsou mimo prostor kombinace. 

Cvičení je určeno především pro věkové kategorie mladších a starších žáků, zvládnou ho i vyspělé týmy přípravek. Cvičení je určeno pro 4 hráči do pole, maximální doporučený počet hráčů je 6. Cvičení má několik možných varianta modifikací, například je možné po kombinaci zakončovat do velké branky s brankářem.

 


Přihrávky, naražení a slalom pro rozcvičení

Cílem cvičení je připravit hráče týmu, rozdělené do malých skupinek hráčů po čtyřech až pěti hráčích, na hlavní část tréninku. V cvičení hráči pracují na technice práce s míčem, jeho vedení a ovládání, přesnost přihrávky a její přijmutí, naražení míče a pohyb za míčem po jeho odehrání. Výhodou cvičení je častý kontakt hráčů s míčem a střídání různých individuálních cvičení během jednoho cvičení. 

Cvičení je ideální pro rozcvičení před hlavní částí tréninku, pro opakování základních individuálních dovednosti a techniky.

 


Přijmutí míče a zakončení do malé branky

Cílem cvičení je nácvik pohybu hráče před přijmutím míče, přihrávka proti hráči, který je v pohybu proti hráči s míčem, zpracování míče a navázání další herní činnosti v podobě vedení míče, naražení nebo další přihrávky. Po přijmutí míče hráč reaguje na vzniklou herní situaci a podle pokynů od trenéra zakončuje do jedné ze dvou malých branek.  

Cílem je nácvik práce s míčem, po předchozí přihrávce a přijmutí míče. V cvičení se musí hráč rozhodnout a reagovat na podnět od trenéra.       

 


Tipy na články pro trenéry přípravek: