Nácviku tandemových náběhu jsme se věnovali v cvičeních Kombinace s rotací a tandemem nebo Tandemy v kosočtverci, které je vhodné pro úvod tréninku nebo pro rozcvičení před zápasem, s důrazem na správné načasování přihrávek, náběhu hráčů v tandemu a jednodotekové kombinace. 

Tréninkové cvičení Skotský tandem ve čtverci je inspirováno cvičení Skotské fotbalové asociace, které si cíl klade nácvik tandemového náběhu, který umožní uvolnit hráče nabíhajícího z hloubky pole a vytvořit pozici například pro centr z křídelního prostoru jako v cvičení Střelba po tandemu z hloubky pole.    


Cvičení je určeno pro hráče věkové kategorie mladších a starších žáků. Určeno je pro 6-8 hráčů, pro starší kategorie při rozcvičení, u mladších pro hlavní část tréninku.  


Tipy na cvičení probíhající ve čtverci:Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik správného výběru místa, načasování pohybu a přízemní přihrávky při tandemovém náběhu při kombinaci, ve které spolu spolupracují tři hráči na malém herním prostoru. Po hráčích během nácviku požadujeme komunikaci a spolupráci při kombinaci a výměně místa.  

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rohy herního prostory jsou vyznačeny pomocí kuželů
- rozměry herního prostoru jsou 12x12 metrů
- v těžišti herního prostoru je tréninková figurína
- cvičení je určeno pro 6 hráčů (A-E):
(a) v levém horním rohu stojí hráči (A) a (E)
(b) v levém dolním rohu stojí hráči (B) a (F)
(c) v pravém dolním rohu stojí hráč (C)
(d) v pravém horním rohu je hráč (D)
- hráč (A) má u nohy míč 

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) dává přízemní přihrávku na hráče (B)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) vyráží do tandemového náběhu
- hráč (B) přijme míč a navádí ho směrem na středovou tréninkovou figurínu
- hráč (A) v tandemovém náběhu obíhá hráče (B) vedoucího míč
- hráč (B) těsně před figurínou přihrává na rozběhnutého hráče (A)
- po přihrávce na hráče (A) přebíhá hráč (B) po diagonále za hráče (D)
- hráč (A) prvním dotekem přihrává na hráče (C)
- po přihrávce jde hráč (A) za hráče (C)
- hráč (C) pokračuje v cvičení dalším tandemovým náběhem
- cvičení se opakuje

 

 

Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (obdélník/kosočtverec)
(c) postavení středové tréninkové figuríny mimo těžiště
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- první přihrávka je vždy polovysoká nebo vysoká
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x kužel (meta, klobouček)
- 1x tréninková figurína
- 1x míč
- případně rozlišovací trika


 TIP REDAKCE