Především v čase přípravných období, kdy se do mužstva zapracovávají nově příchozí hráči, kteří nahrazují a doplňují kádr mužstva, je třeba pracovat na spolupráci a souhře mezi hráči a vytvářet automatismy při jednoduchých kombinacích mezi dvojicí nebo trojicí hráčů, jako například v cvičení Spolupráce při přebíhání ve čtverci.  

Cvičení s názvem Souhra trojice hráčů prvním dotekem je inspirováno tréninkem Michaela Bealeho z fotbalového klubu Rangers FC, účastníka Scottish Premiership, nejvyšší skotské fotbalové ligy. Cvičení sleduje podobné cíle jako cvičení Naraž si, naběhni si a přihraj, které ve své mládežnické akademii používá FC Barcelona.


Tipy na cvičení zaměřené na kombinaci prvním dotekem:

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik souhry a spolupráce trojice hráčů na malém prostoru pomocí kombinace na třetího hráče, která je zakončena přenesením hry do jiného herního prostoru, v cvičení reprezentováno zakončením do malé přenosné branky. Po hráčích požadujeme dobré načasování přihrávek, načasování náběhu, který musí bát i do správného prostoru, kvalitní hru prvním dotekem a komunikaci mezi trojicí hráčů. 

 

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem cvičení je čtverec
- rozměry čtverce jsou 16x16 metrů 
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- ve středu horní strany je umístěna malá přenosná branka
- cvičení je určeno pro šest hráčů (A-F):
(a) hráči (A) a (B) stojí vlevo, těsně vedle malé přenosné branky
(b) hráči (C) a (D) jsou u levého dolního rohu herního prostoru
(c) hráči (E) a (F) stojí v pravém dolním rohu čtvercového prostoru
- rozehrávající hráči (A) a (B) k dispozici dostatek míčů
 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) rozehrává přihrávkou po zemi na hráče (C)
- okamžitě po přihrávce hráč (A) vyráží do prostoru před malou branku
- ve stejný okamžik se do středu rozbíhá hráč (E)
- hráč (C) dává do nohy přihrávku na nabíhajícího hráče (E)
- hráč (C) přebíhá po přihrávce na pozici za hráče (F)
- hráč (E) prvním dotekem naráží míč na hráče (A)
- hráč (A) také prvním dotekem si naráží s hráčem (E)
- hráč (E) prvním dotekem zakončuje do malé branky
- po skončení akce hráče (E) přebíhá mezi rozehrávající
- hráč (A) jde za hráče (D), do levého dolního rohu herního čtverce
- další akci zahajuje hráče (B)

 


Tipy na související cvičení:

 

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) postavení rozehrávajícího hráče na druhé strany malé branky
- hráči mohou zakončovat do více branek (2,3)
- cvičení je určeno:
(a) minimálně pro 4 hráče
(b) maximálně pro 10 hráčů 
- do prostoru je možné umístit trojici tréninkových figurín
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x meta
- 1x malá přenosná branka
- 6x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

 TIP REDAKCE