Cvičení zaměřená na práci s míčem, techniku, ovládání míče a jeho vedeni by se měly v tréninku ve věkové kategorii přípravek a mladších žáků každou tréninkovou jednotku. Ukázkou zajímavého cvičení, které by měl vyzkoušet každý trenér je cvičení Chyť si svoji myšku, které hráče bude bavit a povede je nenásilnou formou ke zlepšování všech činností s míčem.


Herní cvičení s názvem Únik z vězení 1:3 hráče soutěživou formou motivuje k maximálním nasazení, využití obratnosti, s míčem nebo bez něj, ke klamavým únikům a rozvoji komunikace a spolupráce mezi trojicí hráčů, kteří pokud chtějí zvítězit, tak musí kooperovat.


Cvičení ma několik modifikací, s míčem nebo bez něj, případně s nahrávači na obvodu. Primárně je určeno pro přípravky, ale do svého tréninku ho samozřejmě mohou zařadit mladší a starší žáci. 


Tipy na cvičení zaměřené na ovládání míče:

 

Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je nácvik vedení a ovládání míče na malém prostoru, kdy určený hráč má za úkol proběhnout nebo provést míč skrz jednu z malých průchozích branek. Hráč musí reagovat na tři bránící hráče, kteří s míčem u nohou se snaží dostat do takové pozice a postavení, aby mu zabránili proběhnutí skrz branky. Bránící hráči musí spolupracovat a komunikovat, aby obsadili všechny branky, podle toho jak se přesouvá těžiště hry.

 

 

Organizace herního cvičení:

- herním prostorem cvičení kruh (středový)
- poloměr kruhu je 9,15 metrů
- na obvodu jsou postaveny 4 průchozí branky
- branky jsou postaveny z kuželů
- cvičení je určeno pro 4 hráče (A-D)
- hráči (A-C) mají u nohy míč
- hráč (D) je bez míče
- všichni hráči se pohybují pouze uvnitř herního prostoru 

 

 

Popis herního cvičení:

- všichni hráči (A-D) se volně pohybují po celém herním prostoru
- bránící hráči zahajují cvičení postavením před jednou z branek
- hráči (A-C) vedou míč takovým způsobem, aby ho měli plně pod svou kontrolou
- cvičení je zahájeno na pokyn trenéra
- hráč (D) bez míče má za úkol uniknout z herního prostoru
- únik z prostoru je možný pouze jednou ze čtyř branek
- bránící hráči (A-C) se pokouší útěkáře chytnout
- tak že se ho dotknou v okamžiku, kdy mají míč plně pod kontrolou
- po každé akce se mění role bachařů a notorického útěkáře 
- cvičení se opakuje 

 


Tipy na související cvičení:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru-kruhu (zvětšit/zmenšit)
(b) velikost branek (zvětšit/zmenšit)
- hráči míč vedou pouze "slabší" nohou
- je možné zvětšit počet branek na 5-6
- starší hráči mohou provádět několik opakování ve stejném složení
- další varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 


Trenérské poznámky:

- vždy musí být minimálně o jednu branku více než bránících hráčů
- interval zatížení by neměl být delší jak 45 vteřin, to je maximum!
- středoví hráči by se u nejmenších měli vždy měnit po jednom opakování
- hráči nemají rozlišovací trika oblečená, ale drží ho v jedné ruce

 

>>> Cvičení pro kategorie přípravek <<<

 

Pomůcky:

- 8x kužel (klobouček, meta)
- 3x míč
- případně rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE