Image AKTUALIZOVÁNO Trenérský portál www.trenink.com přináší další z řady aktualizovaných verzi cvičení z počátku fungování tohoto portálu, o kterých si myslíme, že si zaslouží Vaši pozornost a které byste měli v tréninku vyzkoušet. Stejně tak tomu je u cvičení Mrazík, Jeden na jednoho s finální narážečkou nebo Tři na jednoho s brankáři (3:1 + 2 brankáři).

Průpravné cvičení Chytačka s předáváním míčů mezi hráči klade důraz na schopnost hráčů rychle pracovat s míčem, jeho dobré ovládání a koordinovanou práci s míčem a především schopnost spolupracovat, komunikovat a předvídat pohyb a úmysly svých spoluhráčů, stejně jako reagovat na hráče soupeře.

Cvičení je určeno především pro mládežnické kategorie. Je vhodné ho zařazovat do úvodní části tréninkové jednotky, pro starší hráče je vhodné zvětšit počet chytajících hráčů na dva až tři, případně hráče s míčem nechat hrát druhou nohou.


Cíl průpravného cvičení:

Cílem tohoto průpravného cvičení je zábavnou formou hráče naučit spolupráci, komunikaci ve spojení s nácvikem přihrávky a techniky ovládání míče. Důležitá je také orientace v prostoru, schopnost předvídat, myslet dopředu za sebe, ale také předvídat pohyb a chování svých spoluhráčů, kteří jsou pod tlakem protihráče.

 Popis průpravného cvičení:

- hrací plochou je čtverec 20 x 20 m
- cvičení je minimálně pro deset hráčů
- optimální počet 14 - 16 hráčů
- všichni hráči s epohybují uvnitř hrací plochy:
(a) 6 hráčů má míč
(b) 6 hráčů ho nemá
(c) jeden hráč má babu (kuželku, triko, míč v ruce)
- hráči s míčem míč vodí volně po celém prostoru hrací plochy
- hráči bez míče se bez omezení pohybují také po celé ploše
- hráč který mám babu se jí snaží předat dotykem jinému hráči:
(a) ruky
(b) míče
- babu smí předat pouze hráči, který nemá míč u nohy!
- hráči kteří vedou u nohy míč se snaží přihrát spoluhráčům, které honí hráč s babou
- baba se předá a hra se opakuje
- od hráčů vyžadujeme především komunikaci
- podporujeme a a nabádáme hráče ke spolupráci

Varianty:

- hrací plochou může být kružnice o průměru 20 metrů
- hráči vedou míč pouze svojí slabší nohou
- kružnici nebo čtverec je možno velikostně upravit
- v kruhu jsou (dvě, tři) baby (pro staší věkové kategorie)
- počet míčů se může zvětšit (7,8,9) nebo zmenšit(3,4,5)
- u menších fotbalistů je možno hrát rukou
- tým možno rozdělit na dva týmy a hráči smějí přihrávat míč pouze stejné nebo opačné barvě

Pomůcky:

- 3x-10x míč
- 4x mety (kužely) na vyznačení hrací plochy
- míč, kuželka, rozlišovací trika na označení baby

 

TIP REDAKCE