Trenérsko metodický úsek (TMÚ) Fotbalové asociace České republiky (FAČR) přípravuje doškolení trenérů pro licence UEFA PRO, PRO ČMFS (FAČR), UEFA A licence, A licence a Trenér mládeže UEFA A pro rok 2013.

Jsou stanoveny čtyři termíny doškolení na 30.9. a 1.10. 2013 v Praze a 30.9. a 1.10. 2013 v Olomouci. Každý termín doškolení je specificky zaměřen.
 
Na začátku roku 2013 vstoupili v platnost změny v rámci doškolování trenérů, především vznikl kreditní systém doškolování nebo byla zahájena spolupráce s Unií českých fotbalových trenérů (UČFT), která mimo jiné pozměňuje finančními požadavky kladené na samotné doškolování.

Na doškolení bude představen nově zavedený kreditní systém doškolování, do kterého vstupujete dnem doškolení a který již najdete pospaný ve směrnicích o udělování trenérských licencí.

Bližší informace o doškolení jsou na stránkách Trenérsko metodického úseku FAČR.