Image Poslední zasedání prezidia Unie českých fotbalových trenérů (UČFT) v roce 2009 se uskutečnilo dne 8.12. 2009 v sídle ČMFS na Strahově. Jednání řídil prezident UČFT V. Lička s tím, že prezidium vedle běžných operativních záležitostí (včetně plnění finančního rozpočtu) projednalo zejména tato další témata.

(1) informaci člena UČFT M. Pražáka o jeho jednání s předsedou ČMFS dr. I. Haškem a sekretářem Komise mládeže R. Vonáškem.

(2) aktivní a pozitivní přístupy a podněty k zintenzivnění a rozvoji spolupráce UČFT s vedením ČMFS, respektive s novým technickým ředitelem D. Fitzelem a novou Trenérsko-technickou komisí ČMFS a také s Komisí mládeže či dalšími komisemi a odbornými útvary ČMFS.

(3) podpořilo vyjádření viceprezidenta UČFT J. Hřebíka v tisku ke kritickému hodnocení úrovně utkání Gambrinus ligy s tím, že jde o otevřenou expertní diskusi, která vyžaduje další zkoumání nejen stavu, ale také příčin a návrhů nových postupů pro zvýšení kvality a úrovně nejen Gambrinus ligy, ale celého českomoravského fotbalu.

(4) návrhy na termíny a program valné hromady UČFT v roce 2010 a také další interní opatření pro členskou základnu v závěru roku 2009 a pro rok 2010.

Odkaz na článek:

Jaroslav Hřebík: Měřme se s Barcelonou!

Nová kolekce podzim-zima 2009


{comment}