3D ANIMACE  "Schopnost hráčů ovládat míč na malém prostoru je důležitým předpokladem pro následné zvládání složitých herních situací," říká k cvičení trenér a jeho autor Jiří Formánek, který navazuje na předchozí části seriálu, především však na první díl.
 
Čtvrtá část seriálu s názvem Práce s míčem v trojúhelníku je určena pro tři hráče. Cílem cvičení je rozvinout u hráčů obratnost a koordinaci při práci s míčem, které předchází pohyb a výběr místa, naražení míče, jeho přijmutí a následné vedení s častou změnou směru.
 
V případě, že je cvičení zařazeno do normální tréninkové jednotky, v rámci skupinového tréninku, tak doporučujeme zařazení do úvodní nebo průpravné části tréninku.
                                                                                       
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem individuálního průpravného cvičení je zlepšit u hráčů schopnost vést a ovládat míč na malém prostoru, navíc s prováděním častých změn směru běhu. Před vedením míče si hráč naráží po dlouhé přihrávce, uvolňuje se do volného prostoru a přijímá míč. V závěru cvičení přichází na řadu dlouhá přízemní přihrávka na spoluhráče a pohyb za míčem.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- prostorem cvičení je pomyslný obdélník o velikosti 12x20 metrů
- cvičení není potřeba provádět na fotbalovém hřišti, ale je možné využit například rovnou zahradu
- na začátku herního prostoru je postavena dvojice tyčí, 5 metrů od sebe
- na konci herního prostoru je z tyčí postaven trojúhelník
- strana trojúhelníku rovnoběžná se startovní čárou má rozměr 8 metrů
- cvičení je určeno pro trojici hráčů
- hráč bez míče stojí uprostřed trojúhelníku
- dvojice hráčů stojí mezi dvojici startovních tyčí
- první z dvojice hráčů má míč
 
 
Popis herního cvičení:
 
- cvičení zahajuje roezehrávající hráč s míčem
- hráč dává dlouhou přihrávku na hráče uprostřed trojúhelníku
- okamžitě po odehrání běží za přihrávkou
- hráč uprostřed trojúhelníku prvním dotykem naráží míč zpět na rozehrávajícího 
- po odehrání míče obíhá jeden z krajních vrcholů trojúhelníků
- rozehrávající míč krátce vede míč směrem k trojúhelníku
- apo krátkém vedení přihrává na hráče do prostoru, který oběhl krajní vrchol (po levé ruce)
- hráč v trojúhelníku přijme míč pod svou kontrolu
- s míčem u nohy obíhá zadní tyč po pravé ruce
- následně míč vede na druhou z krajních tyčí, kterou zatím neobíhal
- vede míč tak, že ji má po levé ruce
- potom co mine zapicovací tyč hráč dává dlouhou přihrávku na třetího hráče 
- po přihrávce na třetího hráče běží na jeho místo
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- hráč míč krátce před přihrávkou vyvádí míč směrem na trojúhelník/hráče
- je možné zvětšit/zmenšit velikost herního prostoru
- hráči cvičení provádějí "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 5x zapichovací tyč (kloboučky, velké kužely)
 
 TIP REDAKCE