Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 
Image Knihu s názvem Posilování - s vlastním tělem 417krát jinak vydalo v polovině minulého roku nakladatelství Grada Publishing v rámci ediční řady Fitness - Síla - Kondice.

Autorkou publikace je známá zakladatelka a propagátorka českého aerobicu, také trenérka fitness a aerobiku Helena Jarkovská, která již napsala řadu knih s tématikou zaměřenou především na gymnastiku, aerobic a spinning. Podílela se na několika televizních pořadech a natočila čtyři videokazety s aerobní gymnastikou.

Helena Jarkovská na vzniku knihy spolupracovala se svou dcerou Markétou Jarkovskou, která pracuje jako choreografka komerčních vystoupení a působí také jako lektorka aerobiku.

Řada čtenářů portálu fotbalových trenérů trenink.com si po přečtení předcházejících odstavců musí zákonitě položit otázku: Proč číst recenzi knihy od autorky která se věnuje gymnastice, aerobicu a spinningu?

Částečnou odpověď přináší hned název knihy Posilování s dovětkem s vlastním tělem 417krát jinak, který předznamenává obsah knihy, jež je zřejmý hned po prvním prolistování a zběžném nakouknutí na pár stránek publikace.

Zcela vyčerpávající odpověď, proč si přečíst tuto recenzi, ale hlavně knihu samotnou, zda koupit či ne, pak dostanete na konci tohoto článku.

Posilování - s vlastním tělem 417krát jinak

Snad každý trenér se dostal někdy do situace, že tréninková jednotka z různých důvodů musela probíhat někde jinde než bylo původně plánováno a v týdenním mikrocylu byl zrovna na tento den naplánován trénink nebo obnova silových schopností hráčů, ale trenér nemá k dispozici žádné pomůcky, které k silovému tréninku běžně využívá?

Řešení je několik, od zrušení tréninkové jednotky, přes změnu obsahu až dodržení naplánovaného obsahu, ale využití vlastního těla hráčů k posilování.

A právě k tomuto způsobu posilování může posloužit tato kniha, která přináší soubor účelových posilovacích cvičení, která jsou uspořádána podle anatomicko-fyziologického působení na jednotlivé oblasti pohybového ústrojí a v souvislosti s tím na nervovou, dýchací a srdečně-cévní soustavu a trenér tak získá jistotu, že tréninkový proces nebude stereotypní a má jistotu jaké budou mít cviky účinek.

Kniha Posilování - s vlastním tělem 417krát jinak je rozdělena do několika úvodních kapitol (Gymnastika jako základ cvičení, Malý slovník, Zázraky lidského těla, Proč a jak cvičit) a Zásobníku posilovacích cviků s vlastním tělem, který je rozdělen na tři soubory.

Soubor I se zaměřuje na cviky pro posilování svalů krku, zádových svalů, svalů hrudníku a svalů horních končetin. Soubor II je zásobníkem cviků pro posilování břišních svalů a Soubor III je přehledem cviků pro posilování svalů dolních končetin a hýždí.

Malý slovník

Hned za úvod a kapitolu o historii gymnastiky zařadila autorka krátkou dvoustránkovou kapitolu Malý slovník ve které jsou zkratkovitě vysvětleny některé základní termíny, které jsou následně v publikaci použity. Některé termíny ze slovníku pak jsou v knize podrobněji vysvětleny a popsány, u některých tak tomu není.

Zázraky lidského těla

Je složena z kratších podkapitol, za zmínku stojí především podkapitola Svaly a pohyb, kde je srozumitelnou formou vysvětleno, jak se od sebe svalová vlákna liší funkčně i vzhledem, jak svaly pracují, fyziologie svalové činnosti a jak svaly rostou.

Dojde i na dělení svalů a na jejich činnost. Opomenuta není Svalová dysbalance (nerovnováha), svalová rovnováha a správné držení těla.

Proč a jak cvičit

Tuto kapitolu lze rozdělit na dvě části. První věnovaná problematice proč a jak cvičit z obecného hlediska, stejně jako popis pohybových schopností jsou zpracovány velmi stroze, což z nich tvoří pouze jednohubku při nahlédnutí do této složité a obsáhlé problematiky.

Druhá část se již věnuje samotnému posilování s vlastním tělem, výběru posilovacích cviků, jejich technice, dýchání při posilování a základním principům posilovacích cvičení. V závěru kapitoly jsou podrobně rozepsány základní rady a zásady při posilování, které by si měl každý trenér zapamatovat a vštípit tyto zásady hráčům, kteří by je měli dodržovat.

Zásobník posilovacích cviků s vlastním tělem

Text této kapitoly obsahuje doporučení jak s jednotlivými soubory cviků pracovat. U každé polohy je vyznačena základní poloha (ZP) a na další fotografiích jsou chronologicky seřazeny další polohy cviku, případně kombinace cviků, které jsou označeny velkými písmeny (A), (B), (C), ... U každého cviku je také zdůrazněn hlavní fyziologický účinek cviku pod zkratkou (FÚ).

Na dalších stranách je již na fotografiích zobrazeno 29 základních poloh, ze kterých všechny cviky uvedené v publikaci vycházejí.Soubory cvičení

Soubor I - Cviky pro posilování svalů krku, zádových svalů, svalů hrudníku a horních končetin
Soubor II - Cviky pro posilování břišních svalů
Soubor III - Cviků pro posilování svalů dolních končetin a hýždí

Tyto tři soubory cviků jsou hlavní náplní knihy a členění jednotlivých souborů jsou totožné. V úvodu jsou popsány funkce jednotlivých svalů, kterým se soubor věnuje, je popsáno umístění těchto svalů na lidském těle.

Pro každý soubor jsou opět uvedeny zásady, které je třeba při cvičení dodržovat. Na schématickém obrázku lidského těla jsou následně popsány (českými názvy) jednotlivé svaly a je zřetelně vidět jejich umístění.

Každý cvik je popsán číslem pod kterým ho v knize můžete nalézt. Vedle čísla cvičení je popsána základní poloha, která je i zobrazena na fotografii. Pod základní polohou následují další polohy a varianty cvičení, které jsou opět všechny zobrazeny na fotografii a označeny, tak jak bylo uvedeno již dříve v tomto textu. Každý cvik obsahuje dvě až tři fotografie, ale výjimkou není ani šest fotografií u jednoho cvičení.

Závěr

Kniha přináší celistvý soubor účelových posilovacích cvičení, která jsou uspořádána podle anatomicko-fyziologického působení na jednotlivé oblasti pohybového ústrojí a v souvislosti s tím na nervovou, dýchací a srdečně-cévní soustavu.

Cviky jsou demonstrovány na více než sedmi stech fotografiích a rozděleny podle svalových skupin a kloubů, které se na pohybu podílejí.

Kladně hodnotím přehledné zobrazení kombinací a variant jednotlivých cvičení, které jsou značeny pomocí velkých písmen a stejně tak lze pomocí těchto písmen užít i jiné varianty cvičení, případně si vytvořit vlastní kombinace a srozumitelně si to vyznačit do tréninkového plánu tréninkové jednotky.

Protože je tato kniha určena především těm, kteří chtějí doma nebo v posilovně samostatně cvičit a není přímo určena pro týmový trénink, tím spíše hráčům fotbalovým týmů, tak na jejích stránkách mohou trenéři všech věkových kategorií najít inspiraci pro tréninkovou jednotku ve které nemohou pro posilování využít, ať už z jakýchkoliv důvodů, tréninkové pomůcky.

Knihu k recenzi za nakladatelství Grada Publising laskavě poskytla RNDr. Ivana Kočí{comment}