Image Na stránkách trenérského portálu trenink.com přinášíme další recenzi na knihu s tématikou fotbalového tréninku, publikaci vydalo tento rok Grada Publising a pod knihou je podepsán pětičlenný autorský kolektiv pod vedením Rudolfa Psotty, docenta Fakulty tělesné výchovy a sportu (FTVS) na Univerzitě Karlově v Praze, který se zaměřuje především na fyziologii střídavého zatížení.

Kniha má název Fotbal - kondiční trénink, vyšla v ediční řadě Sport a má podtitul moderní koncepce tréninku, principy, metody a diagnostika teorie sportovního tréninku.

Jedná se o originální publikaci českých autorů, která čtenářům nabízí moderní a především ucelený přístup ke kondičnímu, především pak fotbalovému kondičnímu tréninku.


Co kniha přináší? Komu je určena a co nabízí? To vše v recenzi na trenink.com.

Kniha nabízí trenérům všech výkonnostních stupňů, studentům, odborníkům ze sportovního odvětví i další odborné veřejnosti kompaktní výklad této problematiky, která nejde pouze po povrchu, ale na vše nahlíží komplexně a do hloubky.

Cílem autorů bylo vysvětlit základní východiska, principy a metody kondičního tréninku, stejně jako jeho následné hodnocení, který již dnes musí být součástí tréninkových programů fotbalových týmů.

Důvodem vydat tuto knihu určitě byla i skutečnost, že v české republice ještě nevyšla žádná podobná publikace, která by se věnovala problematice kondičního tréninku. Druhý důvodem, který jistě má svou nezanedbatelnou váhu je skutečnost, že problematika kondičního tréninku přináší během poslední dobu spoustu nových informací, které přináší nové náhledy a pohledy.

Rozdělení knihy

Kniha kniha, která čítá dvěstě dvacet stran je rozdělena na devět základních kapitol, kapitolu doporučené literatury a v samém závěru velice důležitý rejstřík. Devět kapitol je rozděleno na dalších sedmdesát podkapitol tak, že průměrně každá z kapitol obsahuje právě devět těch z nich.

Kapitoly knihy

(1) Pohybová a fyziologická charakteristika fotbalu
(2) Trénink pohybové rychlosti
(3) Anaerobní rychlostně vytrvalostní trénink
(4) Trénink svalové síly
(5) Trénink vhazování na delší vzdálenost, výskoku a dovednosti běžeckého sprintu
(6) Metoda senzomotorické stimulace v tréninku fotbalu
(7) Aerobní trénink
(8) Diagnostika trénovanosti hráčů fotbalu
(9) Testování pohybové výkonnosti hráčů fotbalu

Obsah knihy

První kapitola popisuje současný fotbal, jeho vývoj a poznatky o pohybových a fyziologických charakteristikách současného fotbalu, měla by být určitým vodítkem, které ukazuje směr a koncepcí, kam se bude v budoucnosti ubírat.

Druhá a třetí kapitola se věnuje anaerobnímu tréninku (pohybová rychlost a anaerobně rychlostně vytrvalostní trénink). Čtvrtá kapitola rozebírá trénink svalové síly, pátá a šestá kapitola na ni navazují. Sedmá kapitola uzavírá blok těchto kapitol, když se věnuje aerobnímu tréninku.

Předposlední kapitola popisuje současné trendy v laboratorní diagnostice trénovanosti a poslední devátá kapitola s testy pro hodnocení tělesné výkonnosti.

Obsah všech kapitol je podobný, důraz je kladen na vysvětlení podstaty problémů, principů a metod tréninku. Autoři netvořili zásobník praktických cvičení, ale spíše jako výběr příkladů metod a postupů.

Zpracování knihy

Kniha je velice účelně zpracována, nadpisy výrazně oddělují kapitoly i podkapitoly, podle velikosti nadpisu lze poznat o jak důležitou kapitolu se jedná, vše zdůrazňují na stranách umístěné piktogramy, které se při častějším listováním knihou vryjou čtenáři do hlavy.

Publikace obsahuje řadu černobílých fotografií, které vypomohou tam, kde by se o vysvětlení snažily tři odstavce textu. Stejně tak kniha obsahuje množství grafů, skic a tabulek, které jsou velice srozumitelné a čtenář se v nich dobře orientuje.

Neocenitelným pomocníkem je rejstřík v závěru knihy, který Vám usnadní hledání v knize.

Závěr

Autorům se tato publikace povedla. Našli mezeru, které zde již řadu let byla a dostatečně ji vyplnili. Nejen však že ji vyplnili, ale povedlo to především kvalitním materiálem, který by opravdu neměl chybět žádnému trenérovi, přípravkou počínaje a první ligou konče.

Pokud dodrží sliby dané v knize, pak se můžeme v brzké době těšit na další knihu, která bude rozvíjet i další témata jako například trénink koordinace, flexibility, trénink mládeže a dalších.

Kniha má stanovenou cenu na 175 Kč, což se dle mého názorů zcela adekvátní cena za kvalitu, kterou dostanete. Je to asi nejkvalitnější kniha, kterou jsme měli možnost pro trenink.com recenzovat.

Jedinou vadou na kráse, této jinak této veskrze pozitivní recenze, je fakt, že kniha občas působí jakoby na ni autoři pracovali odděleně, jakoby se jednalo o uměle spojené práce, sice dobře spojené, přesto to je znát.

Tuto knihu Fotbal - kondiční trénink si můžete zakoupit na stránkách www.sportfotbal.cz

Knihu k recenzi pro portál trenink.com za nakladatelství Grada Publising laskavě poskytla RNDr. Ivana Kočí

 

TIP REDAKCE