Image Trenér Tomáš Zmatlík není častým autorem stránek trenérského portálu www.trenink.com, ale jeho články vždy patří k těm úspěšným avelmi populárním. Připomeňme například kondiční cvičení Otočení po rychlém vyražení a reakce spoluhráčů nebo Plynulý slalom s naražením a změnou směru.

Název dnešního cvičení je Postupný útok s napadáním, cílem je u hráčů zafixovat návyky při zakládání postupného útoku, s důrazem na rychlou práci s míčem a snaha o zapojení většího počtu - pět, šest hráčů - do finálního zakončení.

Herní nácvik postupného útoku je určen pro žáky, dorostence a dospělé. Ač to není na první pohled patrné, cvičení je poměrně kondičně náročné, zařazujeme ho do hlavní nebo závěrečné části tréninkové jednotky.


Cíl herního cvičení:

Cílem herního cvičení je herní nácvik zákládání a vedení postupného útoku s napadáním soupeřových hráčů, což toto herní cvičení velmi přibližuje reálnému utkání. Útočící tým má za úkol prokombinovat se postupným útokem až k zakončení. Bránící tým brání pouze v určených zónách hřiště, ale vždy na sto procent.

 Popis herního cvičení:

- herním prstorem je celé hřiště (hrací plocha)
- na koncových čarách jsou postaveny branky
- okolo půlící čáry je vyznačena zóna o hloubce 26 metrů
- 13 metrů na každou stranu
- cvičení je určeno pro:
(a) 16 hráčů do pole (b) 2 brankáře
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy 8:8
- brankáři chytají každý ve své brance
- každý tým hraje v rozestavení 4:2:2
- v případš, že tým brání tak:
(a) útočníci aktivně napadají pouze v útočné třetině
(b) záložníci pouze v prostřední třetině
(c) obránci pak v obranné třetině
- útočící tak má snažší úkol a může si postupným útokem vytvořit střleckou pozici
- útočící tým nemá omezení na zóny, hráči se volně pohybují po celém hřišti
- mohou vytvořit ve finální fázi situaci 8:4
- obvykle však vytváři situaci 6:4
- po každé akci se role týmů mení

Varianty:

- hráči mají omezený počet doteků (2,3)
- požadujeme rychlý přechod středové zóny
- středová zóna může být (užší, širší)

Pomůcky:

- 2x velká branka
- 16x míč
- 8x mety (kuželky, kloboučky)
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE