3D ANIMACE  Nácviku přípravné kombinace na útočné polovině soupeře, v podobě postupného útoku, jsme se naposled  věnovali v článku Postupný útok ve čtverci 4:4,  jehož cílem bylo naučit a rozvíjet u týmu držícího míč schopnost založit a zakončit postupný útok středem hrací plochy.  
 
Do cvičení Kombinace zpět středem se zapojuje trojice hráčů a cílem je naučit hráče připravit pro zakončujícího hráče výhodnou střelckou pozici pomocí postupného útoku, který míč nejdříve dostane od branky a pak míč dostane do výhodné pozice.  
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik zpětné přípravné kombinace trojice hráčů. Před individuálním zakončením středem pole zakončující hráč přijme finální narážečku a míč navádí do výhodné střelecké pozice.  
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je polovina hrací plochy
- na brankové čáře je postavena branka
- na hranici pokutového území, proti brankovým tyčím, jsou postaveny branky
- na každé polovině jsou vyznačeny tři pozice:
(a) pozice (A) těsně před rohem pokutového území
(b) pozice (B) na polovině hrací plochy u autové čáry
(b) pozice (C) vestředu hrací plochy
- cvičení je určeno pro 5, respektive 10 hráčů
- brankář (G) chytá v brance
- rozehrávající hráč (A) na pozici rozehrávajícího
- hráč (D) jako druhý hráč na pozici (A)
- hráč (B) na pozici na poloviě hrací plochy u autové čáry 
- hráč (C) na pozicive středovém kruhu
- hráči na pozici (A) mají k dispozici míče
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) krátce vede míč směrem na hráče (B)
- poté přihrává na hráče (B)
- a otáčí se do středu
- hráč (B) míč přijme a krátce ho vede na hráče (C)
- následně přihrává na hráče (C)
- po odehrání míče hráč (B) přebíhá na pozici (C)
- hráč (C) prvním dotykem přihrává do prostoru na hráče (A)
- po odehrání míče běží hráč (C) směrem k brance
- hráč (A) prvním dotykem naraží na hráče (C)
- po odehrání míče hráč (A) přebíhá na pozici (B)
- hráč (C) míč přijme a navádí ho mimo tyče
- akci individuálně zakončuje
- cvičení se opakuje z druhé strany  
 
Varianty:
 
- hráči akci zakončují před/uvnitř pokutového území
- hráči/týmy soutěží o větší počet vstřelených branek
- cvičení může probíhat pouze na jedné straně (malý počet hráčů)
- varianta bez vedení míče je součástí videoukázky
 
Pomůcky:
 
- 1x velká branka
- 8x míč
- 6x mety (kužely)
- 2x zapichovací tyče 
 
 TIP REDAKCE