3D ANIMACE  Jako inspiraci pro rozcvičení jsme publikovali článek Vedení míče při rozcvičení nebo velmi oblíbené cvičení Z jedničky při rozcvičení.
 
Druhý díl seriálu Herní rozcvičení pro šest hráčů navazuje na předchozí část a vedle jednoduché kombinace klade velký důraz i na opakované přijmutí míče a jeho vedení. Cvičení zvládnou hráči vyspělých týmů přípravek a starší hráči nebo hráčky.  
   
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení zařazovaného do úvodu tréninku je příprava hráčů na následující zatížení v tréninku. V případě druhého dílu seriálu cvičení rozcvičení probíhá s míčem, pomocí přihrávek, pohybu hráčů bez míče a vedení míče, včetně jeho přijmutí po předchozím naražení. Cvičení probíhá intenzivně na malém prostoru, všichni hráči jsou neustále zapojeni do hry.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník a jeho dvě poloviny jsou vyznačeny pomocí met
- rozměry prostoru jsou 8x16 metrů
- v rozích a ve středu herního prostoru je vyznačeno šest pozic (A-F)
- hráči (A) a (B) mají míč
- ostatní hráči jsou bez míče
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráči (A) a (B) zahajují cvičení současně
- hráč (A) vede míč směrem na hráče (D)
- hráč (B) vede míč směrem na hráče (C)
- hráč (A) v polovině vzdálenosti přihrává na hráče (D)
- hráč (B) v polovině vzdálenosti přihrává na hráče (C)
- jak hráč (A) tak (B) pokčaují v pohybu za přihrávkou
- hráč (D) míč prvním dotykem sklepává do středu na hráče (A)
- po odehrání míče hráč (D) přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (C) míč prvním dotykem sklepává do středu na hráče (B)
- po odehrání míče hráč (C) přebíhá na pozici hráče (A)
- hráč (A) míč přijme, z vnější strany vede míč okolo poice (D)
- a následně přihrává na hráče (F)
- po odehrání míče hráč (A) přebíhá na pozici hráče (D)
- hráč (B) míč přijme, z vnější strany vede míč okolo poice (C)
- a následně přihrává na hráče (E)
- po odehrání míče hráč (B) přebíhá na pozici hráče (C)
- cvičení zahajují z druhé strany hráči (E) a (F)
 
Varianty:
 
- hráč (A/B) před vede míč nejdříve okolo pozice (C/D) - videoukázka
- hráč (A) dává poslední přihrávku na hráče (E) - videoukázka
- cvičení hráči provádí "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
 
Pomůcky:
 
- 6x mety
- 1x míč
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Pohyb bez míče ve čtveřici