ROZCVIČENÍ  V průběhu letního přípravného období je počet tréninků v týdenním mickrocyklu větší než v normálním soutěžním období a proto jsme na stránkách www.trenink.com publikovali několik cvičení vhodných pro rozcvičení jako například Herní rozcvičení pro šest hráčů nebo seriál Koordinace ve trojici s míčem.
 
První díl nového eriálu s názvem Z jedničky při rozcvičení je určen pro úvodní část tréninku a cílem cvičení je nácvik jednoduché kombinace na jeden dotek, která probíhá v trojúhelníkovém herním prostorem mezi čteveřicí hráčů.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem průpravného cvičení je nácvik sledu několika po sobě jdoucích přihrávek, kombinace čtveřice hráčů probíhá po předem stanoveném pořadí, navíc na jeden dotek. Hráči se postupně vystřídají ve všech pozicích.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je rovnoramenný trojúhelník
- délka nejdekší strany je 20 metrů
- délka dvou ramen je 14 metrů
- cvičení je určeno pro pět hráčů do pole (A-E)
- hráči jsou rozestavení na čtyřech pozicích:
(a) rozehrávající hráči (A) a (E) na jednom vrcholu trojúhelníku
(b) hráč (D) na druhém vrcholu nejdelší strany
(c) hráč (B) uprostřed nejdelší strany
(d) hráč (C) na třetím vrcholu trojúhelníku
- hráč (A) má k dispozici míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) přihrává na hráče (B)
- hráč (B) prvním dotykem naráží zpět na hráče (A)
- po odehrání míče se hráč (B) otáčí proti hráči (D)
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na hráče (C)
- po odehrání míče přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (C) dává další dlouhou přihrávku na hráče (D)
- hráč (D) naráží míč na hráče (B)
- po přihrávce se rozbíhá do středu herního prostoru
- hráč (B) naráží míč na rozběhnutého hráče (D)
- po odehrání míče přebíhá hráč (B) na pozici hráče (D)
- hráč (D) dává přihrávku do běhu na hráče (C)
- po přihrávce jde hráč (D) na pozici hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a vede ho na hráče (E)
- poté přihrává na hráče (E)
- a řadí se do zástupu mezi rozehrávající hráče
 
Varianty:
 
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zmenšit/zvětšit)
 
Pomůcky:
 
- 4x mety (kloboučky, kužely)
- 5x míč
- rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Jednodoteková kombinace v pětiúhelníku (4.část)