3D ANIMACE  Střídání krátkých a dlouhých přihrávek v průběhu kombinace na jeden dotek byla obsahem třetího dílu seriálu Výběr místa při kombinaci, která probíhá v přehuštěném prostoru.   
 
Čtvrtá část seriálu Jednodoteková kombinace v pětiúhelníku navazuje na předchozí část. Vedle přijmutí míče a jeho vyvedení se v cvičení zaměřujeme na kombinaci na třetího a následný pohyb bez míče. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik pro pětici hráčů se zaměřením na kombinaci na třetího, s důrazem na přijmutí míče od spoluhráče a jeho vyvedení mimo těžiště hry. o hráčích požadujeme správné načasování přihrávek a výběru místa po odehrání míče.     
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je čtverec
- čtverec má délku strany 15 metrů
- tři metry od horní strany čtverce jsou na krajích postaveny branky
- branky mají rozměr tří metrů
- další dvě branky jsou tři metry od dolní strany čtverce
- pootočené o devadesát stupňů
- cvičení je určeno pro šest hráčů do pole
- hráči jsou rozestavení na pěti pozicích:
(a) hráč (A) a (F) ve středu jedné ze stran
(b) hráči (B) a (E) v bližších brankách
(c) hráči  (C) a (D) ve vzdálenějších brankách od rozehrávajícího
- hráči uvnitř herního prostoru jsou u vnitřní strany branek
- hráč (A) má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) přihrávkou na hráč (B)
- okamžitě po odehrání míče hráč (A) vyráží vpřed
- hráč (B) míč přijme a vyvádí ho mimo vnejší kužel malé branky
- poté hráč (B) přihrává na hráče (A)  
- okamžitě po odehrání míče hráč (B) vyráží vpřed
- hráč (A) dává dlouhou přihrávku na hráče (C)
- po odehrání míče se hráč (A) řadí na pozici hráče (B)
- hráč (C) míč přijme a vyvádí ho mimo vnejší kužel malé branky
- poté hráč (C) přihrává na hráče (B)  
- okamžitě po odehrání míče hráč (C) vyráží vpřed
- hráč (B) dává dlouhou přihrávku na hráče (D)
- po odehrání míče se hráč (B) řadí na pozici hráče (C)
- hráč (D) míč přijme a vyvádí ho mimo vnejší kužel malé branky
- poté hráč (D) přihrává na hráče (C)  
- okamžitě po odehrání míče hráč (D) vyráží vpřed
- hráč (C) dává dlouhou přihrávku na hráče (E)
- po odehrání míče se hráč (C) řadí na pozici hráče (D)
- hráč (E) míč přijme a vyvádí ho mimo vnejší kužel malé branky
- poté hráč (E) přihrává na hráče (D)
- okamžitě po odehrání míče hráč (E) přebíhá na pozici hráče (A)
- hráč (D) přihrává na hráče (F)
- po odehrání míče se hráč (D) řadí na pozici hráče (E)
- cvičení se opakuje
 
Varianty:
 
- cvičení je možné provádět protisměrně
- je možné změnit velikost herního prostoru
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
 
Pomůcky:
 
- 9x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE