3x VIDEO VARIANTA  "Narážečka a pohyb po naražení jsou základní dovednosti, které se vedle vedení a ovládání míče musí naučit začínající fotbalisté," říká autor dnešního cvičení. Naražení jsme se na www.trenink.com věnovali v cvičeních Narážečka vpřed a vzad nebo v druhé variantě Výběr místa a naražení v trojúhelníku.  
  
Druhá část seriálu Nácvik narážečky ve trojici navazuje na první díl a vedle nácviku narážečky v sobě kombinuje i další základní herní dovednosti jako je přihrávka, přijmutí a vedení míče a pohyb hráče bez míče. 
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení nácvik narážení míče v podmínkách blízkých utkání, kdy hráč který zahrává narážečku je napadán obráncem, který běží přímo proti němu. Hráči musí naražení míče správně načasovat, míč přihrát a přijmout a následně vést pryč z místa naražení, případně provést další naražení. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník 25x15 metrů
- herní pozice jsou vyzančeny pomocí met
- pozic je v herním prostoru vyznačeno šest:
(a) statovní a koncová jsou ve středu kratších stran herního prostoru
(b) další dvě jsou 5 metrů od startovní pozice, tvoří trojúhelník se startovní pozici
(c) poslední dvě jsou 10 metrů od startovní pozice, ve dvojnásovné vzdálenost než předchozí
- cvičení je určneo pro 8 hráčů
- u startovní pozice jsou hráči (A) a (B), oba s míčem
- u koncové pozice jsou dva hráči (E) a (F), bez míče
- na vrcholech malého trojúhelníku jsou hráči (C) a (D), bez míče
- na vrcholech velkého trojúhelníku jsou nahrávači (X) a (Y), bez míče 
- cvičení je organizováno proudovou metodou 
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A)
- přihrává na nahrávače (X) a přebíhá na pozici hráče (C)
- nahrávač (X) dává přihrávku na hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a krátce ho vede směrem na hráče (E)
- vzápětí dává hráč (C) dlouhou přihrávku na hráče (E)
- po přihrávce běží proti hráči (E)
- hráč načasuje přihrávku na narážeče (X)
- narážečka od hráče (X) jde okolo běžícího hráče (C)
- který se postaví na pozici (E)
- hráč (E) míč přijme narážečku a vede ho na pozici (A)
- kde stojící rozehrávající hráči
- cvičení pokračuje přihrávkou od hráče (B)
- cvičení se opakuje
 
Tipy na související cvičení:
 
 
 
Varianty:
 
- cvičení může probíhat současně
- je možné upravit velikost herního prostoru (změnšit/zvětšit)
- hráči míč provádí "slabší" nohou
- hráč (A) si před přihrávkou narazí míč s hráčem (C) - video varianta
- hráč (E) si před zařazením mezi rozehrávajcíí narazí míč s hráčem (C) - video varianta
- hráč (A) přihrává na hráče (C), který vede míč okolo své mety - video varianta  
 
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kužely, kloboučky)
- 6x míč
- případně rozlišovací trika
 
 
 TIP REDAKCE