3x VIDEO VARIANTA  Cvičením probíhajícím v prostoru trojúhelníku jsme se věnovali v cvičeních Z jedničky při rozcvičení nebo v kondičním seriálu Startovní rychlost v trojúhelníku, kde jsme se zaměřili na rozvoj startovní a sprinterské rychlosti.  
 
První díl ze seriálu Výběr místa a naražení v trojúhelníku měl nenáročnou orgnizaci, druhý díl je herně náročnější a nabízí proměnlivější podmínky, které mohou v cvičení nastat.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je naučit hráče se uvolňovat se do volného prostoru, vybírat si správný prostor pro kombinaci, provádět naražení míče na malém prostoru a vyrazit po odehrání míče. Hráči musí předvídat vývoj herní situace a reagovat na ni.
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prosotrem je rovnostranný trojúhelník 
- velikost herního prostoru záleží na záměrech trenéra 
- doporučena délka strany trojúhelníku je 15 metrů 
- cvičení je určeno pro šest hráčů do pole 
- hráči jsou rozestaveni podle obrázku: 
(a) dva hráči (X) a (Y) uvnitř trojúhelníku 
(b) na dvou vrcholech trojúhelníku (B) a (C) je po jednom hráči 
(c) u posledního vrcholu jsou dva hráči (A) a (D)
- hráč (A) má k dispozici má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- akci zahajuje hráč (A) s míčem  
- hráč (A) přihrává na vzdálenějšího sředového hráče (X)
- po rozehrání akce se hráč (A) rozbíhá směrem na hráče (B)
- hráč (X) naráží míč na druhého středového hráče (Y)
- po odehrání míče hráč (X) přebíhá na pozici hráče (A)
- hráč (Y) přihrává na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (A) přihrává prvním dotykem na hráče (B)
- po odehrání míče se přesouvá do středu herního prostoru
- hráč (B) přihrává na vzdálenějšího hráče (Y)
- akce se následně opakuje dokola 
 
Varianty:
 
- hráči přihrávky provádí "slabší" nohou 
- libovolně lze manipulovat s velikost prostoru cvičení 
- cvičení může probíhat ve směru nebo proti směru chodu hodinových ručiček
- středový hráč (Y) naráží míč na hráče (A) až po přeběhnutí hráče (X) - video varianta
- hráč (A) před přihrávkou krátce vede míč
- středoví hráči (X) a (Y) si vyměmění tři přihrávky - video varianta
- hráč (A) si naráží míč s bližším středový hráčem (Y) - video varianta
        
Pomůcky:
 
- 1x míč 
- 3x mety (kloboučky, tyče) 
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE 
Přihrávka na třetího při přebíhání (2.část)