4x VIDEO VARIANTA  Kombinační cvičení s názvem Narážečka vpřed a vzad je inspirováno tréninkovým cvičením holandského trenéra Franka de Boera, v době kdy pusobil v Ajaxu Amsterdam a v současné době trénuje italský Inter Milán.
 
Cílem cvičení, určeného pro osm hráčů, je nácvik kombinace s využítím naražení míče vpřed a vzad na krátkou vzdálenost, s následným přenesením mimo těžiště hry, podobně jako Opakované narážečky v obdélníku. Hráči si míč naráží prvním dotykem, výhodnou cvičení je jeho variabilita a proměnlivost.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik opakovaného jednodotekového naražení míče mezi spoluhráči v cvičení, které nabízí celou řadu řešení. Cvičení je variabilní, proměnlivé, jak přihrávající, tak narážející středoví hráči mají vždy několik možností řešení.  
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- obdélník má rozměry 10x16 metrů
- cvičení je určeno pro 8 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na 4 krajní a 4 středové hráče
- krajní hráči stojí po dvojicích (A), (B) a (C), (D) na kratších stranách 
- středoví hráči (K), (L) stojí vedle sebe ve třetině prostoru
- středoví hráči (M), (N) stojí vedle sebe v druhé třetině
- všichni středoí hráči jsou otočení čelem k rozehrávajícímu hráči (A)
- hráč (A) má míč
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- hráč (A) přihrává na jednoho bližšího středového hráče (L)
- hráč (L) míč naráží na druhého krajního hráče (B)
- hráči (K) a (L) se po přihrávce otáčí na druhou stranu
- hráč (B) dává delší přihrávku na hráče (N)
- hráč (N) míč sráží pod sebe na hráče (K)
- hráč (K) dává dlouhou přihrávku na krajní hráče (C) na druhé straně
- hráči (M) a (M) se po přihrávce otáčí na druhou stranu
- cvičení se opakuje z druhé strany
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči kombinují "slabší" nohou
- hráč (A) si míč vymění s hráčem (K), pak přihrává na hráče (L) - video varianta
- hráč (B), po přihrávce od hráče (L), míč vrací rozehrávajícímu hráči (A) - video varianta
- nejdříve si míč vymění hráči (A) a (B) - video varianta
- míč jde po ose (A),(K),(L) a (B) a hráč (B) dává přihrávku - video varianta
 
Pomůcky:
 
- 1x míč
- 4x mety (kužely)
- rozlišovací trika (3 barvy) 
 
 TIP REDAKCE