KOMBINACE  Hra na jeden dotek, kombinace a pohyb hráčů po odehrání míče jsou neustále se opakující součásti seriálu Opakované narážečky v obdélníku, které je možné zařadit buď do úvodu tréninku nebo třeba také jakou součást předzápasového rozcvičení, podobně jako v úvodní části seriálu.
 
Cvičení vhodná pro úvod tréninku, kde je cílem nácvik jednoduché kombinace jsme se věnovali v cvičeních Nácvik narážečky ve trojici nebo druhé části seriálu Z jedničky při rozcvičení, kde cílem cvičení je nácvik kombinace na jeden dotek.
 
Cíl průpravného cvičení:
 
Cílem cvičení je nácvik dvojitého naražení míče mezi dvěma hráči a následné delší přihrávky na spoluhráče, který se následně zapojuje do opakované kombinace zapojuje další hráče. Kombinace probíhá plynule v jednom směru, hráči jsou po odehrání míče okamžitě v pohybu. 
 
 
Organizace průpravného cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník 
- obdélník má rozměry 20x10 metrů
- v herním prosotu je vyzančeno 6 pozic:
(a) 4 pozice v rozích herního prostoru (A,C,D,F)
(b) 2 pozice ve středu delšíc hstran (B,E)
- na pozici (A) jsou dva hráči (A) a (G)
- cvičení je určeno pro 7 hráčů
- hráč (A) má k dispozici míč
- cvičení probíhá ve směru chodu hodinových ručiček
 
 
Popis průpravného cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A) s míčem
- přihrává na hráče (B) 
- po odehrání se rozbíhá proti hráči (B) dovnitř herního prostoru
- hráč (B) prvním dotykem míč naráží na hráče (A)
- hráč (B) se otáčí ven z herního prostoru a běží k hráči (C)
- hráč (A) na krátkou vzdálenost přihrává na hráče (B)
- po odehrání míče se hráč (A) přesouvá na pozici hráče (B)
- hráč (B) přihrává na hráče (C)
- po odehrání se hráč (B)  rozbíhá proti hráči (C) dovnitř prostoru
- hráč (C) prvním dotykem naráží míč na hráče (B)
- hráč (C) se otáčí vnější stranou a běží k hráči (D)
- hráč (B) na krátce přihrává na hráče (C)
- po odehrání míče se hráč (B) přesouvá na pozici hráče (C)
- hráč (C) přihrává na hráče (D)
- cvičení se opakuje po celém obvodu
- druhé kolo zahajuje hráč (G)
 
Tipy na související cvičení:
 
 
Varianty:
 
- cvičení probíhá proti směru chodu hodinových ručiček
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči mají povolený větší počet doteků (2,3)
- hráči cvičení provádí "slabší" nohou
- cvičení probíhá s dvojicí míčů
 
Pomůcky:
 
- 6x mety (kloboučky, kužely)
- 1x míč
- přípradně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE