V průběhu právě skončených letních prázdnin jsme na stránkách www.trenink.com přinesli čtenářům dvě průpravná cvičení z letního přípravného kempu České asociace fotbalových hráčů (ČAFH), který byl organizován za podpory UČFT, prvním bylo cvičení První dotek rozhoduje a druhým Krátká a dlouhá přihrávka ve čtverci, který slouží jako inspirace pro dnešní cvičení.   

Cvičení Krátká a dlouhá přihrávka v obdélníku je určeno pro skupinový trénink, nejčastěji tak, že tým je rozdělen na dvě poloviny. Cílem naučit hráče měnit rytmus hry při přízemní, často jednodotekové kombinaci a vyrazit po přihrávce, tak aby hráči nebyli v kombinaci statičtí.

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je naučit hráče měnit rytmus přihrávek, při kterém hráči pravidelně střídají krátké a dlouhé přízemní přihrávky s okamžitým vyražením hráče po odehrání míče. Hráči pravidelně mění svou pozici, tak aby se naučili nezůstávat stát na místě po odehrání míče. Po hráčích požadujeme dynamické a přesné provedení.

 


 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník 
- velikost herního prostoru je 16x24 metrů
- na obvodu herního prostoru je vyznačeno šest dvojic herních pozic:
(a) dvě dvojice pozic jsou ve středu kratších stran
(b) na levé delší straně herního prostoru jsou dvě dvojice pozic
(c) na pravé delší straně herního prostoru jsou dvě dvojice pozic 
- cvičení je určeno pro 12 hráčů do pole:
(a) v horní dvojici stojí hráči (A) a (B)
(b) v horní pravé dvojici stojí hráči (C) a (D)
(c) v dolní pravé dvojici stojí hráči (E) a (F)
(d) v dolní dvojici jsou hráči (G) a (H)
(e) v levé dolní dvojici stojí hráči (I) a (J)
(f) v levé horní dvojici jsou hráči (K) a (L)
- hráč (A) má míč
- rozestup mezi hráči dvojice jsou dva metry

 


 
Popis průpravného cvičení:

- hráč (A) přihrává po zemi na hráče (B)
- po přihrávce vyráží hráč (A) na pozici hráče (B)
- hráč (B) dává dlouhou přízemní přihrávku (K)
- po odehrání míče vyráží hráč (B) na pozici hráče (A)
- hráč (K) prvním dotykem naráží míč na hráče (L)
- po naražení vyrazí hráč (K) na pozici hráče (L)
- hráč (L) dává dlouhou přízemní přihrávku na hráče (F)
- poté co hráč (L) míč přihraje vyrazí na pozici hráče (K)
- hráč (F) dává krátkou přihrávku na hráče (E)
- po naražení přebíhá hráč (F) na hráče (E)
- hráč (E) dává dlouhou přihrávku na hráče (H)
- hráč (E) poté běží na pozici hráče (F)
- hráč (H) na krátkou vzdálenost přihrává na hráče (G)
- vzápětí jde na pozici hráče, kterému přihrával
- hráč (G) po zemi nahrává na hráče (J)
- po odehrání míče jde hráč (G) na pozici hráče (H)
- hráč (J) prvním dotekem přihrává hráči (I)
- následně jde hráč (J) na pozici hráče (I)
- hráč (I) dává dlouhou přihrávku na hráče (C)
- hráč (I) jde na místo hráče (J)
- hráč (C) sklepává míč na hráče (D)
- aby hned po odehrání míče vyrazil na jeho pozici
- hráč (D) dává finální přihrávku na rozehrávajícího hráče (A/B)
- po přihrávce jde hráč (D) na pozici hráče (C)
- cvičení se opakuje   
 

Varianta 1

 

Zaregistrujte se a přihlašte pro další grafické varianty cvičení!

 

Varianty:

- je možné upravit rozestup hráčů mezi dvojicemi
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči cvičení mohou provádět "slabší" nohou
- hráči cvičení povinně provádí na dva doteky
- cvičení je možné provádět s dvojici míčů
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube


Pomůcky:

- 4x kužel
- 8x meta (klobouček)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE