Výběru místa, hře na jeden dotek, změně rytmu hry a přenesení míče jsme se věnovali v tréninkových cvičeních Rychlá kombinace prvním dotekem nebo Přihrávky a rotace v trojúhelnících, které je možné ho využít jako součást rozcvičení nebo jako část hlavní náplně tréninku pro věkové kategorie přípravek a mladších žáků. 

Cvičení Vyraž po kombinaci na jeden dotek je pro věkovou kategorii přípravek a mladších žáků vhodné zařadit jako hlavní náplň tréninku, starší žáci pak jako součást rozcvičení a průpravné částí.   

 

Cíl průpravného cvičení:

Cílem cvičení je nácvik spolupráce a kombinace dvojice hráčů na jeden dotek, s následným uvolněním jednoho hráče do prostoru, přijmutím míče a příčnou přihrávkou na třetího hráče. Po přihrávce hráč, který zahrával finální přihrávku, vyráží za míčem. Po hráčích požadujeme dobré načasování přihrávek i náběhu a maximální intenzitu provádění pohybu hráče bez míče.   

 

Tréninkové fotbalové cvičení - hra na jeden dotek - kombinace

 

Organizace průpravného cvičení:

- herním prostorem je obdélník 
- rozměry obdélníku jsou 16x7 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí met
- na pravé delší straně jsou 7 metrů od rohu postaveny dvě mety
- tyto mety tvoří malou branku ve středu pravé delší strany
- cvičení je určeno pro 6 hráčů (A-F):
(a) v levém dolním rohu jsou hráči (A) a (C)
(b) v pravém dolním rohu hráč (B)
(c) v levém horním rohu jsou hráči (D) a (F)
(d) v pravém horním rohu je hráč (E)
- hráč (A) má míč

 

 

Popis průpravného cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) přihrává po zemi na hráče (B)
- hráč (B) prvním dotekem míč vrací zpět na hráče (A)
- po odehrání míče se hráč (B) otáčí a vnější stranou obíhá svou metu
- hráč (B) běží podél delší strany k prostřední brance
- hráč (A) dává přihrávku do středové branky na rozběhnutého hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) přebíhá na pozici hráče (B)
- hráč (B) míč přijme a dává příčnou přihrávku na hráče (D)
- po příčné přihrávce hráč (B) vyráží za míčem na pozici hráče (D)
- cvičení se opakuje od hráče (D)

 

Varianta 1

Tréninkové fotbalové cvičení - hra na jeden dotek - kombinace

 

Tipy na související cvičení:


Varianty:

- cvičení je možné provádět v opačném směru
- hráči cvičení povinně provádí na dva doteky
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- hráči po posledním odehrání míče provádí obratnostní/koordinační cvik (kotoul, obrat, ...)
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  

 

Varianta 2

Tréninkové fotbalové cvičení - hra na jeden dotek - kombinace

 

Pomůcky:

- 6x meta (klobouček)
- 1x míč
- rozlišovací trika


TIP REDAKCE