Poslední průpravnou hrou, která vyšla na trenérském portálu www.trenink.com a nesla v sobě významné kondiční aspekty byla hra s názvem Kondiční hra po ztrátě míče, obdobně zaměřena bylo cvičení Herně-kondiční intervaly 3:3.
 
Dnešní průpravná hra s názvem Krátké přihrávky s napadáním se zaměřuje na schopnost týmu držícího míč udržet ho kombinací pomocí krátkých přihrávek, bránící tým je aktivní v napadání, vytváří presinkové situace a pokouší se o konstruktivní odebrání míče.
 
Průpravnou hru je vhodné zařadit na konec průpravné části, respektive na začátek hlavní části. Cvičení je vhodné zařadit do tréninku mladších žáků a starších věkových kategorií.  
 
 
Cíl průpravné hry:
 
Cílem průpravné hry s kondičním charakterem je naučit hráče týmu, který má ve svém držení míč ho udržet kombinací, pomocí krátkých, přízemních přihrávek a naučit se kombinaci přesouvat podle vytvářeného tlaku od napadajíích hráčů. Bránící tým vytváři tlak na míč a soupeře, který ho drží. Cílem bránících hráčů je konstruktivně odebrat míč a přesunout kombinaci na vlastní polovinu hrací plochy.
 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<

 
Organizace průpravné hry:
 
- herním prostorem průpravné hry je obdelník
- rozměry jsou 30x20 metrů
- herní prostor je rozdělenný na dvě poloviny 15x20 metrů 
- průpravná hra je určena pro 12 hráčů do pole
- hráči jsou rozdělení na dva barevně odlišené týmy 6:6
- každý tým ma vlastní polovinu herního prostoru
- na své polovině má tým hráče rozerstavené tři hráče na obvodu 
- ostatní hráči jsou v poměru 3:3 na jedné polovin herního prostoru
- hráč na jehož polovině s ehraje má k dispozici míč
- hráči uvnitř herního prostoru mají neomezený počet dotyků
- hráči na obvodu mají počet doteků omezen na jeden
 
Varianta s neutrálním hráčem
 

 
Popis průpravné hry:
 
- hru zahajuje tým který má míč v držení
- cílem týmu s míčem je udržet míč kombinací pod svou kontrolou
- hra probíhá na jedné polovině v poměru 6:3
- cílem bránících hráčů je:
(a) aktivně napadat hráče týmu držícícho míč 
(b) vytvářet presinkové situace
(c) konstruktivně odebrat míč soupeři
- po konstruktivním odebráním míče následuje dlouhá přihrávka na vlastní polovinu
- role týmu se mění
- napadat se přesouvají hráči, kteří doposud byli v roli nahravačů na obvodu  
- doporučený interval zatížení 1-3 minuty
 
Varianty:
 
- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit) 
(b) tvar herního prostoru (čtverec/kosočtverec
- hráči mají omezený počet doteků (2,3)
- do herního prosotru je možné přidat jednoho neutrálního hráče (2. varianta)
- hru je možné hrát v jiném poměru:
(a) v poměru 8:8
(b) v poměru 4:4
 
Pomůcky:
 
- 6x meta (kužel, klobouček)
 
TIP REDAKCE