KRUHOVÝ TRÉNINK  Soubor sedmi cvičení s názvem Herně-kondiční kruhový trénink s míčem nabízí varianty jednoho stanoviště kruhového tréninku v hale, je však možné ho využit na standardní hrací ploše například v průběhu zimního přípravného období. Cvičení může být využito jako kondiční cvičení v individuálním tréninku pro trojici hráčů.
 
Cílem cvičení je rozvoj rychlostní vytrvalosti a síly herní formou. Podobně jako tomu bylo ve článku s výběrem kondičních cvičení s míčem, které na stránkách www.trenink.com vyšly na podzim 2016.
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem všech cvičení na stanovišti herního kruhového tréninku je rozvíjet rychlostní vytrvalost herním způsobem. Rozvíjet sílu, obratnost, koordinaci a schopnost provádět herní činnosti jednotlivce  v podobě přihrávek, opakovaného naražení, vedení a ovládání míče po předchozím zatížení v podobě krátkých běžeckých úseků a změn směru běhu.
 
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je obdélník
- rozměry obdélníku jsou 16x4 metry
- v ose herního prostoru jsou zapíchnuté 2 tyče
- tyč je zapíchnuta 4 metry o kraje herního prostoru
- rozestup tyčí je 8 metrů
- cvičení je určeno pro tři hráče:
(a) hráč (A) na kraji herního prostoru
(b) hráč (B) na druhém krají herního prostoru
(c) hráč (C) uprostřed herního prostoru mezi tyčemi
- hráči (A) a (B) mají u nohy míč
- hráč (C), který v cvičení aktivně pracuje, je bez míče 
- všechny varinty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube  
 
 
Model zatížení:
 
- interval zatížení = 20(30,45) vteřin 
- interval odpočinku = 40(60,90) vteřin 
- poměr intervalu zatížení a intervalu odpočinku 1:2 
- počet opakování na stanovišti = 3x (každý hráč, celekem tedy 9x) 
 
Varianty:
 
- je možné provádět cvičení (přihrávky/vedení míče) "slabší" nohou
- je možné upravit velikost herního prostoru
- je možné upravit vzdálenost středových tyčí 
- hráči po odehrání míče provádí obratnostní cvik (dřep, sed, leh, ...)
 
Pomůcky:
 
- 2x kužely (mety, kloboučky)
- 2x míč
- 2x zapichovací tyče
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE