KRUHOVÝ TRÉNINK  Prozatím poslední, pátá část seriálu pojmenovaného Herně-kondiční kruhový trénink s míčem je určena pro tři hráči, kteří jsou všichni během intervalu zatížení aktivně zapojení do cvičení. Podobně jako v případě čtvrté části, kde byl také využitý trojúhelník.
 
Článek obsahuje pět video variant cvičení, tak aby se cvičení mohlo modifikovat a "neokoukalo se". Cílem je rozvoj herní obratnosti a koordinace při vedení míče. 
 
Cíl kondičního cvičení:
 
Cílem cvičení pro kruhový trénink je rozvíjet u hráčů schopnost naražení míče na malém prostoru, správného načasování přihrávky, přijmutí míč a jeho následné vedení. V průběhu celého cvičení musí hráč mít míč plně pod svou kontrolou. V cvičení dále rozvíjíme herní koordinaci a obratnost s míčem přitom, kdy hráč často mění směr běhu.
 
 
Organizace kondičního cvičení:
 
- herním prostorem je rovnostranný trojúhelník
- délka strany trojúhelníku je 10 metrů
- cvičení je určeno pro tři hráče do pole
- u pravého dolního vrcholu stojí hráči (A) a (B)
- u levého dolního vrchol je hráč (C)
- hráč (A) má míč
 
 
Popis kondičního cvičení:
 
- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) přihrává na hráče (C) a rozbíhá se k volému vrcholu
- hráč (C) míč prvním dotykem nahrává na rozběhnutého hráče (A)
- hráč (A) míč přijme a vede ho k volnému vrcholu
- volný vrchol hráč (A) s míčem obchází
- poté přihrává na hráče (B), na pozici odkud vybíhal
- po přihrávce se hráč (A) rozbíhá směrem na hráče (C)
- hráč (B) přihrává na hráče (A)
- hráč (A) prvním dotykem míč posouvá na hráče (C)
- po přihrávce se hráč (A) řadí na pozici hráče (C)
- hráč (C) zahajuje cvičení z druhé strany
- další varianty cvičení jsou k dispozici na YouTube kanálu
 
Model zatížení:
 
- interval zatížení = 90(120,150) vteřin 
- počet opakování na stanovišti = 3x 
 
Varianty:
 
- je možné upravit velikost herního prostoru (trojúhelníku)
- cvičení je zahájeno autovým vhazováním
- je možné provádět cvičení (přihrávky/vedení míče) "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube
 
Pomůcky:
 
- 3x kužely (mety, kloboučky)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika
 
 TIP REDAKCE