I během měsíce února se na stránkách www.trenink.com budeme věnovat kondičním cvičením, které je možné do tréninku zařadit v průběhu přípravného období. Cvičení se sedmi variantami navazuje na předchozí devátou část a opět se jedná o stanoviště kruhového tréninku, určeného pro 3 hráče.  

V seriálu završujeme první desítku cvičení a opět se zaměřujeme na schopnost hráčů zpracování míče, jeho přípravu prvním dotekem, manipulaci s míčem na malém prostoru, jeho bezpečnou kontrolu. Navíc po hráčích po přesné přihrávce požadujeme vyražení a sprint s jednou změnou směru běhu.

 

Cíl kondičního cvičení:

Cílem cvičení herně-kondičního stanoviště kruhového tréninku je rozvíjet u hráčů schopnost přijmout míč po přihrávce od spoluhráče, ovládat míč na malém prostoru a měnit směr vedení míče a intenzivním vedení míče přihrát na třetího spoluhráče. Po přihrávce hráč vyráží bez míče a sprintem obíhá nejbližší kužel.

 

 


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem cvičení je obdélník 12x7 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- v polovině herního prostoru jsou postaveny dvě zapichovací tyče
- rozestup zapichovacích tyčí je 5 metrů
- cvičení je určeno pro trojici hráčů (A-C):
(a) hráči (A) a (B) stojí ve středu dolní strany herního prostoru
(b) hráč (C) stojí stojí ve středu horní strany prostoru
- hráč (A) má míč


  
Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- vede míč do středu, mezi zapichovací tyče
- s míčem u nohy obchází po své levé ruce levou zapichovací tyč
- opět s míčem pod kontrolou prochází prostorem mezi tyčemi
- stále s míčem u nohy obchází po své pravé ruce pravou zapichovací tyč
- a naposledy prochází středovým prostorem mezi tyčemi
- následuje přihrávka od hráče (A) na hráče (B)
- po přihrávce hráč (A) vyráží k levému hornímu rohu herního prostoru
- po oběhnutí se hráč (A) řadí na místo hráče (B)
- hráč (B) míč přijmul a cvičení se opakuje z druhé strany 


Tip na související články:

 

Model zatížení:

- interval zatížení = 30(45,60) vteřin 
- počet opakování na stanovišti = 3x 
- poměr interval zatížení a odpočinku 1:2

 

Varianta 1

 

Varianta 2

 

Varianta 3

 

Varianta 4

 

Varianta 5

 

Varianta 6

 

Varianty:

- je možné upravit rozestup středových zapichovacích tyčí
- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je možné provádět v opačném směru 
- je možné provádět cvičení (přihrávky/vedení míče) "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 2x zapichovací tyč
- 4x kužel (meta, klobouček)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

TIP REDAKCE