Stanoviště herního kruhového tréninku, rozšiřuje seriál cvičení a navazuje na předchozí třináctou část, ale organizačně je nejvíce podobný šesté části. Na stanovišti pracují 3 hráči, aktivně pracuje jeden hráč, nahrávači v rozích herního prostoru naráží nebo přihrávají spoluhráči míč.  

Cvičení je ideální zařadit do tréninku v průběhu přípravného období, během cvičení hráči rozvíjí jak herní, tak kondiční složku výkonu. Kondiční složka je zaměřena na obratnostkoordinaci a rychlostní vytrvalost


Cíl kondičního cvičení:

Na stanovišti herně-kondičního kruhového tréninku  míčem je cílem rozvíjet u hráčů schopnost koordinačně a obratnostně náročného běhu s častými změnami směru běhu, které se střídají s opakovanými přihrávkami, naražením na krátkou vzdálenost se spoluhráči, kteří jsou v pozici nahrávač v rozích herního prostoru. Pokud hráči v cvičení vedou míč, tak klademe důraz na první dotek s míčem a rychlou práci s ním.

 

 

>>> Natoč cvičení na svém tréninku! <<<


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je čtverce
- rozměry čtverce jsou 8x8 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny:
(a) levý horní a pravý dolní roh zapichovací tyčí
(b) levý dolní a pravý horní metou
- cvičení je určeno pro tři hráč (A-C):
(a) v levém dolním rohu je hráč (A)
(b) v pravém horním rohu stojí hráč (B)
(c) u pravého dolního rohu stojí hráč (C)
- hráči (A) a (B) mají míč

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (A)
- hráč (A) přihrává na hráče bez míče (C)
- hráč (C) prvním dotekem vrací míč na hráče (A)
- okamžitě po naražení vyráží hráč (C) do středu herního prostoru
- hráč (A) opět prvním dotekem naráží míč na rozběhnutého hráče (C)
- hráč (C) míč přijme a vede ho směrem k volnému levému hornímu rohu
- před levým horním rohem míč obhazuje z levé strany tyče
- levou horní tyč obíhá z vnější strany, po své levé ruce
- hráč (A) přijme své obhození a přihrává hráči (A)
- po přihrávce hráč (C) vyráží směrem ke své výchozí pozici
- z vnější strany, po své levé ruce obíhá pravý dolní roh
- cvičení se opakuje a pokračuje přihrávkou hráče (B) na hráče (C)  

 


Tipy na předchozí části seriálu:

 

 

Model zatížení:

- interval zatížení = 20(30,45) vteřin 
- počet opakování na stanovišti = 3x 
- poměr interval zatížení a odpočinku 1:2

 

Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) změnit tvar na obdélník
- je možné provádět cvičení (přihrávky) "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 2x meta (kužel, klobouček)
- 2x zapichovací tyč (případně tréninková figurína)
- 1x míč
- případně rozlišovací trika

 

 

TIP REDAKCE