Pátý díl seriálu cvičení určených pro stanoviště kruhového tréninku pro čtyři hráče navazuje na předchozí čtvrtou  část a obě dvě cvičení se zaměřují na rozvoj herní kondice a nácvik jednoduché kombinace při zatížení. Kruhový trénink je využitelný v přípravném období, ale také pro obnovu kondice v průběhu soutěžního období, kdy preferujeme tu probíhající s míčem.

Stanoviště kruhového tréninku je zaměřeno rovnoměrně na herní i kondiční složku, hráči během krátkého časového úseku zahrají velké množství přihrávek a naražení uprostřed herního prostoru, s častým vyražením a pohybem bez míče a výběrem místa před přijmutím míče. Cvičení zvládnou hráči věkové kategorie mladších starších žáků a dorostenců.


Tipy na stanoviště kruhového tréninku:

 

 

Cíl kondičního cvičení:

Cílem cvičení kruhového tréninku je rozvíjet herně-kondiční složku hráčského výkonu pomocí jednoduché kombinace a přihrávek mezi dvojicí, respektive čtveřicí hráčů s tím, že dva hráči jsou do cvičení zapojení aktivně ve středu herního čtverce a dva hráči pasivně v rozích herního čtverce. Hlavním cílem cvičení a všech jeho variant je rozvoj herně-kondiční složky specifickou formou.

Během cvičení je vedle kondiční složky a správného poměru intervalu zatížení a odpočinku dbát na správné technické provedení přihrávek, hru prvním dotekem a správný výběr místa a dynamický pohyb po odehrání míče.

 


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je čtverec
- rozměry herního prostoru jsou 12x12 metrů
- rohy herního prostoru jsou vyznačeny pomocí kuželů
- cvičení je určeno pro 4 hráče do pole (A-D):
(a) hráči (A) a (B) stojí v rozích herního čtverce, na diagonále
(b) hráči (C) a (D) stoji uvnitř herního prostoru
- hráč (A) má míč

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč (C) 
- hráč (C) je v pohybu proti hráči (A) s míčem
- hráč (A) po zemi přihrává na hráče (C) v pohybu
- hráč (D) také sbíhá k hráči (C)
- hráč (C) prvním dotekem naráží míč na druhého středového hráče (D)
- hráč (C) se po odehrání míče rozbíhá ke vzdálenějšímu volnému rohu čtverce
- hráč (D) znovu prvním dotekem přihrává na druhého hráče na obvodu (D)
- po přihrávce obíhá hráč (D) druhý vilný roh herního prostoru
- cvičení se opakuje z druhé strany od hráče (D) 

 

 

Model zatížení:

- interval zatížení = 45(60,75) vteřin 
- interval odpočinku = 45(60,75) vteřin 
- poměr intervalu zatížení a intervalu odpočinku 1:1, případně 1:2 (6 hráčů) 

 

 

Tipy na související články:

 


Varianty:

- je možné upravit:
(a) velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
(b) tvar herního prostoru (obdélník/kosočtverec)
- hráči (A) a (B) mají míč v ruce, nahazují míč na středové hráče vzduchem
- je možné provádět cvičení (přihrávky/vedení míče) "slabší" nohou
- hráči ve středu hrací plochy nemusí hráč povinně pouze na jeden dotek
- cvičení může být pro 6 hráčů, poměr intervalu zatížení a odpočinku je 1:2
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

 

Pomůcky:

- 4x kužel (mety, kloboučky)
- 1x míč
- rozlišovací trika (2 barvy)

 

TIP REDAKCE