Stanoviště kruhového tréninku ve kterém vedle kondiční složky klademe důraz na práci s míčem, přihrávky, naražení a ovládání míče, které je určené pro skupinový trénink hráčů rozdělených po čtyřech volně navazuje na prozatím poslední sedmou část. Cvičení vhodné pro kruhový trénink je možné do tréninku zařadit jako součást přípravného období, ale samozřejmě také v průběhu soutěžního období při obnově a rozvoji kondice, případně pro hráče, kteří nemají z různých důvodů dostatečné herní vytížení.

Kruhový trénink sestavený z těchto cvičení je zaměřen jak na herní, tak i kondiční složku a je na trenérovi jaký interval zatížení, odpočinku a intenzitu provádění svým hráčům naordinuje. Středový hráč, který je v největším zatížení se soustředí na první dotek s míčem, preciznost provedení přihrávek a naražení. Hráči na obvodu naražením a krátkým vedením míče aktivně odpočívají před vlastním intervalem zatížení.

 

Cvičení zvládnou hráči věkové kategorie starších žáků, dorostenců a samozřejmě dospělých. U mladších věkových kategorií je vhodnější akcentovat herní složku a zařadit cvičení do rozcvičení, případně jako náplň hlavní části tréninku.

 

 

Chceš podpořit www.trenink.com? Odebírej kanál YouTube


Tipy na stanoviště kruhového tréninku:

 


Cíl kondičního cvičení:

Cílem cvičení kruhového tréninku je rozvíjet herně-kondiční složku herního výkonu pomocí přihrávek, naražení, kombinace a vedením míče ve skupině 4 hráčů. Po hráčích, především po hráči ve středu hrací plochy, který je nejvíce zatížen, požadujeme, aby se soustředili na přesnost a razanci přihrávek a naražení míče. Po hráčích požadujeme, aby byli schopni i po opakovaném zatížení všechny herní činnosti provádět precizně. Hlavním cílem cvičení a všech jeho variant je rozvoj herně-kondiční složky specifickou formou s míčem.

Během cvičení je vedle kondiční složky a správného poměru intervalu zatížení a odpočinku dbát na správné technické provedení přihrávek, hru prvním dotekem a vedení míče. Cvičení je určeno pro 4 hráče, zvládnou ho věkové kategorie starších žáků a dorostenců. Poměr intervalu zatížení k odpočinku je 1:3.

 


Organizace kondičního cvičení:

- herním prostorem je rovnostranný trojúhelník
- délka strany trojúhelníku je 12 metrů
- vrcholy trojúhelníku jsou vyznačeny pomocí tréninkových figurín
- těžiště herního prostoru je vyznačeno pomocí kuželu 
- cvičení je určeno pro 4 hráče do pole
- u každého vrcholu stojí jeden hráč
- čtvrtý hráč je v těžišti
- hráč u horního vrcholu má u nohy míč

 

 

Popis kondičního cvičení:

- cvičení zahajuje hráč v těžišti herního prostoru
- proti noze středovému hráči přihrává hráč s míčem
- středový hráč míč prvním dotekem naráží okolo horní tréninkové figuríny
- rozehrávající hráč po přihrávce zabíhá za tréninkovou figurínu, kam je naražen míč
- středový hráč po naražení běží proti hráči v levém dolním vrcholu
- hráč od horního vrcholu dává přihrávku na hráče u levého dolního vrcholu
- cvičení se opakuje 
- interval zatížení středového hráče je možné stanovit:
(a) časem (model zatížení)
(b) počtem spolupráce s hráči na vrcholech trojúhelníku   

 

 

Model zatížení:

- interval zatížení = 30(45,60) vteřin 
- interval odpočinku = 90 (135,180) vteřin 
- poměr intervalu zatížení a intervalu odpočinku 1:3 

 


Tipy na kondiční cvičení zaměřené na rychlostní-vytrvalost:

 


Varianty:

- je možné upravit velikost herního prostoru (zvětšit/zmenšit)
- cvičení je možné provádět v opačném směru
- je možné provádět cvičení (přihrávky/vedení míče) "slabší" nohou
- všechny varianty cvičení jsou ve videoukázce na YouTube

 

Pomůcky:

- 1x kužel (mety, kloboučky)
- 3x tréninková figurína
- 1x míč
- rozlišovací trika 

 

TIP REDAKCE