Image Obratnostní a koordinační schopnosti lze ve fotbale rozvíjet různými tréninkovými metodami od pohybových her, přes honičky a různé překážkové dráhy až po různá akrobatická cvičení.

Druhá část seriálu s názvem Cvičení pro koordinační pás (žebřík) navazuje na první část. V průběhu dalších týdnu přineseme čtenářům portálu www.trenink.com několik dlaších dílů. Dnešní druhá část je yaměřena na čelní postavení hráče.

Cvičení zařazujme na úvod hlavní části tréninkové jednotky, hned za průpravnou část, kdy je organismus hráčů dostatečně připraven na náročné rychlostně-koordinační cvičení. Doporučujme pro všechny věkové kategorie, především pro senzitivní období koordinačních schopností (7-12 let).

 


Cíl kondičního cvičení:

Cílem rychlostně-koordinačního cvičení je rozvoj těchto schopností nespecifickou formou s využitím koordinačního pásu (koordinačního žebříku), které jsou základem technické stránky herních dovedností malých i velkých fotbalistů. Dnešní dvě cvičení jsou zaměřena na čelní postavení.

Popis koordinačních cvičení:

 

 

Cvičení pro koordinační pás, cvičení 4

 


Cvičení 4

- hráč se postaví bokem k prvnímu okénku žebříku
- tak aby žebřík měl po levé ruce
- obě dvě nohy jsou mimo žebřík
- hráč je čelem ke směru pohybu
- hráč začíná akci levou nohou
- tu pokládá do prvního pole
- levou nohu následuje pravá noha do prvního pole žebříku
- levá noha jde na úroveň druhého pole, ale zleva mimo žebřík
- pravá noha do druhého pole
- levá noha do druhého pole
- pravá noha na úroveň třetího pole, ale zprava mimo žebřík
- levá noha do třetího pole
- pravá noha do třetího pole - cvičení se následně opakuje

 

 

 

 

Cvičení pro koordinační pás, cvičení 5

 


Cvičení 5

- hráč se postaví bokem k prvnímu okénku žebříku
- tak aby žebřík měl po pravé ruce
- obě dvě nohy jsou mimo žebřík
- hráč je čelem ke směru pohybu
- hráč začíná akci levou nohou
- tu pokládá do středu prvního pole
- pravá noha jde mimo žebřík na úroveň prvního pole žebříku
- tak aby tam zbyla mezera pro levou nohu
- levá noha se dostává taky mimo žebřík na úroveň prvního pole
- do volného prostoru
- hráč pravou nohu pokládá do středu druhého pole
- levá noha jde na úroveň druhého pole, ale zleva mimo žebřík
- tak aby tam zbyla mezera pro pravou nohu
- pravá noha se posouvá mimo žebřík, na úroveň druhého pole
- do volného prosotru vedle levé nohy
- cvičení se následně opakuje

Poznámky:

- po hráčích požadujeme správné technické provedení
- upřednostňujeme kvalitu technického provedení pro rychlostní provedení

Pomůcky:

- 1x koordinační pás (koordinační žebřík)

 

TIP REDAKCE